–Du hadde himlet med øynene om du hadde sett dommene på mange av dem vi har på åpen soning i Bjørgvin Fengsel. Det gledelige er likevel at det i de aller fleste tilfeller går bra med de innsatte, sier Per Sigurd Våge, leder i Kriminalomsorgen Region Vest.

Narkodømt tre ganger

Han erkjenner likevel at gårsdagens historie i BT om 28-åringen som er mistenkt for å ha brukt telefonkioskene i Bjørgvin Fengsel til å organisere narkotrafikk, ikke hører med til solskinnshistoriene.

28-åringen ble overført til det åpne fengslet i februar i år etter å ha sonet for tre alvorlige narkodommer i Bergen fengsel. Den siste dommen 28-åringen hadde var en straff på ett år og seks måneder for befatning med amfetamin. Dette var en dom han fikk mens han sonet en straff i Bergen fengsel på 3,5 år.

28-åringen er et godt eksempel på en person kriminalomsorgen helst ikke skulle hatt på åpen soning, sett i lys av narkokriminaliteten han nå ser ut til å være involvert i. Våge sier likevel at det sitter mange typer av 28-åringens kaliber i Bjørgvin fengsel.

Ikke naive eller snille

–Vi tar sjanser når vi gir dem åpen soning, men vi er nødt til å operere på det risikonivået vi har gjort. Slike episoder som BT skrev om i går blir en konsekvens av å ha fullt hus alle steder hele tiden. Det har ikke noe med naivitet eller at vi er for snille å gjøre, sier Våge.

Lange soningskøer gjør at det er et kraftig press på lukkede soningsplasser. Det fører til at straffedømte, med ganske alvorlige rulleblad, likevel kan få en sjanse til åpen soning med større grad av frihet.

De lukkede fengselsplassene er forbeholdt varetektsfanger, langtidsdømte og spesielt farlige personer.

– Hadde vi ikke hatt over hundre prosent belegg på de faste 202 lukkede plassene vi har, så hadde vi ikke vært nødt til å ta så store sjanser som vi tar når vi overflytter fanger på åpen soning, sier Våge.

Bedre fangesortering

Våge er ikke overrasket over at politiet avslører kriminalitet i fengslene, og mener det med dagens bemanningssituasjon ikke er mulig å ha hundre prosent overvåking hele tiden.

–Politiet gjør en god jobb ved at de faktisk holder øye med hvem som til enhver tid sitter inne, sier Våge.

Kan det bli aktuelt å innskrenke friheten til fanger under åpen soning?

–Det er et nasjonalt spørsmål. Jeg tror heller det er snakk om å sortere fanger bedre, men da burde vi hatt bedre plasskapasitet, sier Våge.