RANDI KVINGE

-En del sauebønder driver bare for å få tilskudd. De bruker ikke nok tid og ressurser på gårdene, sier lederen for Dyrevernsnemnda, Bjørn Borlaug.

Hvert år er nemnda og distriktsveterinæren på inspeksjon på utvalgte gårder i området Bergen, Os og Osterøy.De konstaterer at stadig flere gårder i distriktet er i for dårlig stand.

Trekkfulle -På de gårdene der vi finner kritikkverdige forhold, er det spesielt lysforholdene, kvaliteten på båsene og ventilasjonen i bygningene som ikke er tilfredsstillende. Flere bygninger er også svært trekkfulle, sier Borlaug. Han sier det er dyrene som lider av de dårlige forholdene. De er ofte skitne, blir lettere syke og får infeksjoner.

-Mange av gårdene ble bygd rundt 1900, og de er tungvinte å drive med hensyn til renhold. På Osterøy er 25 prosent av bygningene fra den tiden, sier han.Det er mer og mer vanlig å drive gårdsbruk som binæring.

— Det er stadig flere bønder som får hovedinntekten sin fra annet arbeid. Det fører ofte til at bøndene bruker lite ressurser på å holde bygningene i god teknisk stand, sier Borlaug.

— De manglene vi påpeker, er ofte svært omfattende. Bøndene har ikke økonomi til å rette opp feilene. I stedet lar de det skure og gå, og problemene vokser seg større, sier han.

Borlaug forteller at bøndene pleier å få veiledning for de forholdene nemnda påpeker. Dersom ikke den blir fulgt, får de skriftlig advarsel.-Dersom manglene ikke blir utbedret, kan Dyrevernsnemnda politianmelde forholdet, og be landbrukskontoret om å trekke det årlige tilskuddet, sier Borlaug.

Overrasket Lederen i Osterøy Bondelag, Lillian Bjørnseth, er overrasket over at 25 prosent av driftsbygningene på Osterøy er i dårlig stand. Hun synes dette er beklagelig, men vil ikke sette likhetstegn med at disse bøndene steller dyrene sine dårlig.

-Det er nok en del driftsbygninger som er for gamle, og ikke nok oppdatert etter dagens krav. Men dyrene trenger ikke å ha det dårlig for det. De fleste er glade i dyrene sine og steller dem godt. På en gård der de bygningstekniske forholdene er i orden, kan det også finnes kritikkverdige forhold, sier hun.