— Jeg tar selvsagt fullstendig avstand fra at mannskap møter beruset på jobb. Dette er tragisk både for de involverte og for alle andre i HSD. Mandag kommer dommen i Sleipner-saken. Det siste vi trengte nå var nye negative oppslag om HSD, sier Utne.

Bjarne Mehammer (69) fra Austevoll begynte som styrmann i HSD i 1956, og jobbet i rederiet til 1993. Han tror ikke det er utbredt at sjøfolk drikker på jobb.

— Vi som begynte i årene etter krigen seilte sammen med krigsseilerne. De hadde gjort en fantastisk innsats under krigen, men fikk ødelagte nerver. De fikk jo ikke psykologhjelp, og døyvde mye med alkohol. Det var vondt å se noen av dem, sier den pensjonerte kapteinen.

— Jeg forsvarer ikke beruselse i arbeid, men jeg kan ikke si noe om hvordan sjømannsforbundet vil stille seg til en eventuell avskjedssak for de involverte. Vi slår i utgangspunktet ikke hånden noen, fastslår Jakob Utne.