Et jaktlag på seks rykket på ettermiddagen 26. juni ut til Neiden sammen med deres fremste våpen, en Vestsibirsk laika. De fant raskt ferske spor etter den voksne hannbjørnen.

- Jaktlaget slapp hunden, som hadde full los på bjørnen etter tre kvarter, sier Even Borthen Nilsen i Sør-Varanger kommune.

Mens hunden jaget bjørnen, fordelte jegerne seg på poster der de trodde bjørnen ville komme. Hunden fulgte bjørnen i baksporet.

- De er ganske tøffe, disse hundene, sier Nilsen.

Til slutt fikk den presset bjørnen ut på posten, hvor jegeren fyrte av med grovkalibret rifle. To timer etter at fellingstillatelsen kom, var FI17 død.

- Den falt rett om. Det var en ganske perfekt jakt, sier Nilsen.

Bjørnen ble første gang registrert i Finnmark i 2005, og har siden vært DNA-registrert over femti ganger flere steder i kommunen.

Brunbjørnen er i utgangspunktet totalfredet, men naturmangfoldloven åpner for felling av bjørn som gjør skade på tamrein og husdyr. Det er også lisensfelling på femten dyr i 2012, ifølge seniorrådgiver Knut Morten Vangen i direktoratet for naturforvaltning.