• Jeg vet om folk som har opplevd at bussjåfører har kjørte rett forbi busstoppet når det bare var innvandrere der. Jeg har opplevde det en gang selv også, sier Samba Nije.

Nije er boveileder ved asylmottaket på Vestlandsheimen og bystyrerepresentant for SV.

— Ellers er det jo «populært» å snakke om hvitløk når en innvandrer for eksempel kommer inn på bussen. Jeg har også opplevd å bli nektet på et utested fordi dørvakten mente jeg var for full. Enda jeg er avholdsmann. Og til tross for at jeg er over 40, er jeg blitt spurt om jeg er over 18 år på et utested. Jeg har også hørt om folk som er blitt avvist på utesteder fordi de ikke har hatt riktige sko - samtidig har nordmenn passert med samme type sko, forteller han.

— Jeg vil ikke si at jeg opplever så mye hverdagsrasisme, men jeg jobber jo til daglig med asylsøkere. Men jeg hører jo en del om hva andre her opplever av spydige kommentarer, sier han.

— Det som bekymrer meg er at innvandrere får enda større problem med å få jobb nå når arbeidsledigheten øker.

— Hva kan man gjøre med hverdagsrasismen?

— Hver enkelt av oss må jobbe med våre egne handlinger. Dessuten er nordmenn veldig forsiktige med å blande seg inn. Det er synd. Folk må bry seg mer.