— Hei, jeg ringer fra Bergens Tidende. Det gjelder forholdene i Van der Ohes vei. Du ble tidligere i sommer pålagt å skjerpe brannsikkerheten. Hva har du gjort?

— Hva vil du, spør Harry Fondenes.

— At du kommenterer at det mangler både røykvarsler og brannslokkingsapparat i leiegården, og at rømningsveiene er for dårlige. Du fikk klar beskjed av Brannvesenet om å utbedre dette omgående.

— En del av det er gjort, sier Fondenes.

— Kan du være mer konkret?

— Det får du selv finne ut. Jeg er lei hele saken. Det bor jo bare narkomane der.

— BT vil svært gjerne ha din kommentar til at brukstillatelsen ikke er fulgt, det vil si at du har innredet flere leiligheter i bygget enn det du har lov til.

— Glem det!

Summetone. Harry Fondenes legger på.