Det sier konserndirektøren for HMS i Bergen Group. Han har det overordnede fagansvaret for helse, miljø og sikkerhet for alle ansatte i konsernet. Grini mener ulykkesrisikoen på konsernets 14 bedrifter reduseres ved at uønskede hendelser og nestenulykker rapporteres.

Nytt verktøy Nettopp industri— og verftsarbeidere er blant de mest utsatte i landet i forhold til dødsfall på arbeidsplasser. Her er tunge løft, farlige maskiner og komplekse operasjoner. Hvert prosjekt er unikt og kan ha egne risikoutsatte operasjoner.

— Vi har innført et nytt forbedringsrapporteringsverktøy fra Synergi Solutions. Dette systemet er et viktig redskap i det daglige arbeidet knyttet til risikostyring i helse, miljø og sikkerhet. Der registreres alt som kan ha betydning for sikkerheten på arbeidsplassen. Når en hendelse registreres, er systemet innrettet slik at vi kan iverksette riktige tiltak straks, sier Grini.

Sikker jobb-analyse Oppstår en farlig situasjon, som kan ha allmenn interesse for flere, informeres det om dette.

— Vi kaller det erfaringsoverføring. De ansvarlige i de ulike selskapene informeres, det legges ut beskjed på intranett, vi har temaet oppe på allmøter og henger oppslag i spisesaler og garderober, sier Grini.

Før man går i gang med et oppdrag, setter man seg ned og lager en HMS-plan på prosjektmøtet. Hver enkelt arbeidsoperasjon gjennomgår en såkalt sikker jobb-analyse.

- Ufattelig trist En sikker gjennomføring av prosjektene er alltid førsteprioritet. Likevel kan det gå galt. Nylig mistet en mann livet i forbindelse med en arbeidsulykke ved konsernets verft på Halsnøy.

— Det som skjedde er ufattelig trist. Det preger oss alle, men selvsagt er det vanskeligst for familien. Arbeidskolleger er også preget av tapet. Vi gir de pårørende og nærmeste kolleger all mulig støtte og oppfølging, sier Grini.

- Stordriftsfordeler Onsdag skrev BA at Bergen Group Verft på Laksevåg har fått en million kroner i bot etter at en

rumener mistet livet da han ble truffet av 800 kilo stål i januar 2010. Verftet har vedtatt boten og risikerer erstatningskrav fra de pårørende.

HMS-direktøren ønsker ikke å kommentere selve boten, utover at de i forbindelse med ulykken har hatt et konstruktivt samarbeid med både politi og arbeidstilsyn for å kartlegge årsaksforhold og lete etter flere forbedringstiltak som kan iverksettes.

Grini er overbevist om at sikkerheten blir tryggere i Bergen Group fordi konsnernet nyter godt av stordriftsfordeler i forhold til HMS.

— Vi kan utveksle erfaringer og kunnskap, og jeg er overbevist om at det styrker sikkerheten på arbeidsplassene, sier Grini.

Språkproblemer Konsernet har de siste årene hatt mange utlendinger i arbeid. Språkbarrierer kan være en kilde til misforståelser.

— Vi har utfordringer på dette området og sørger blant annet derfor for at alle våre sikkerhetsforskrifter er på norsk, engelsk, polsk, rumensk og russisk, sier Grini.