GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

— Jeg kan ikke se noen saker i denne perioden som gir grunnlag for et brudd. Venstre har ikke utgjort noen opposisjon i byrådet. Snarere tvert imot, sier Johnsen. - God uttelling - Venstre hevder at partiet er blitt tvunget på plass i saken om barnehagebehovsplanen? - Ut fra mitt ståsted mener jeg Venstre fikk god uttelling for sine synspunkter i byrådet.Han mener Venstre og Senterpartiets nederlag i Bergensprogrammet ikke burde komme overraskende.- Det har ligget i kortene lenge at våre partnere i byrådet Arbeiderpartiet og KrF ville søke støtte fra Høyre.- Oppfatter du byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsens lederstil som arrogant? - Jeg skjønner ikke denne påstanden fra Venstre. Jeg har stor tillit til henne og føler at hun har stor tillit til meg. Lønner seg for Sp - Venstre hevder at det ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til de små partiene. Deler du den oppfatningen?- Jeg prøver av og til å sette byrådsdeltakelse opp mot bare å sitte i bystyret. Det faller i høy grad ut til fordel for å delta i byrådet. Der er det ingen tvil verken hos meg eller i bystyregruppen.- Venstre og Senterpartiet utgjør en slags miljøpolitisk opposisjon i byrådet. Hva vil det bety for miljøsaker at Venstre forsvinner ut?- Det sender ut et dårlig signal i forhold til de sakene Venstre og Senterpartiet har kjempet for. Jeg forstå ikke Venstre, for partiet har mye mer igjen for å sitte i byrådet enn ved å sitte utenfor. Måtte trekke seg - Venstre uttrykker tillit til Andersland. Har du tillit til ham?- Jeg satt i byrådet den dagen BT kontaktet byrådslederen om den første stillingen. Da orienterte Andersland oss om at det bare var en stilling og at han ikke hadde søkt. Han hadde alle muligheter til å spille med åpne kort. Jeg tror jeg personlig var mer skuffet enn byrådslederen over at han holdt ting skjult, fordi vi hadde et nært forhold. Derfor var det riktig at han trakk seg som byråd.- Venstre kritiserer byrådslederen for ikke å spørre Venstre da hun frigjorde Andersland for ansvaret for skoler og barnehager?- Jeg mener at det ble gjort på den rette måten. Vi var alle informert på forhånd, inkludert Geir Kjell Andersland. Og han kom med sine synspunkter. Lysten til bare å være kulturbyråd var veldig stor. Det bør man ta med når man vurderer det inntrykket Venstre søker å skape av denne saken, sier Nils Arild Johnsen.