Hotellsjef Ole Martin Opitz og hotellets styre­leder Daniel Opitz har sendt svar på BTs spørsmål på e-post.

«Når det gjelder kontrakter og lignende har alle ansatte på Panorama Konferansehotell arbeidskontrakt og timelønn i henhold til tariff. Flere av hotellets ansatte er organisert i fagforeninger», skriver de.

Vil ikke svare

Daniel Opitz er, i tillegg til å være styreleder for både konferansehotellet og eiendomsselskapet Marsteinen Holding, også styreleder i Brunstad Kristelige Menighet Bergen.

De ville ikke svare på hvilken fagforening det er snakk om eller hvem som er tillitsvalgt. Ifølge Hotell— og restaurantarbeiderforbundet, en del av Fellesforbundet, er ingen ved hotellet organisert hos dem.

«Som alle andre hoteller har vi ansatte med varierende utdanning og erfaringsnivå. Alle som innehar nøkkelroller, og de fleste av de øvrige ansatte, har relevant arbeidserfaring og/eller relevant utdanning. I alle roller hvor formelle sertifikater og godkjennelser er påkrevd, er dette selvsagt på plass», skriver Ole Martin Opitz og Daniel Opitz.

Dugnadsjobbing

Som tidligere vil de ikke svare på om medlemmer i menigheten jobber dugnad for hotellet, for på den måten godskrive penger til kirken.

«Generelt vises til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om at arbeidsgiver ikke kan spørre om arbeidstakers politiske syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, alder, samt religion og livssyn. Du stiller spørsmål som omfattes av lovens bestemmelser og person­vern. Å svare på slike spørsmål verken kan eller vil bedriften gjøre.»