– Det er ytterst sjeldent at dette spørsmålet dukker opp. At premien ikke er blitt innbetalt de siste årene uten at noen har reagert, er svært uvanlig, sier Aasgaarden.

Ved brudd på lov om offentlig tjenestepensjon har Kredittilsynet mulige sanksjonsmidler. Tilsynet kan pålegge en bedrift å rette opp forholdet innen en fastsatt frist.

– Blir ikke forholdet rettet, kan vi bestemme at foretaket skal betale en daglig løpende mulkt. Men det er sjelden at det kommer til en slik sanksjon, sier Aasgaarden.

I fjor hadde Kredittilsynet 10–12 saker hvor man måtte gå til dette skrittet.

– Men i de aller fleste tilfeller vil en slik sak løses lokalt ved at de ansattes fagforening tar det opp med bedriften. En annen måte å løse det på er at noen anlegger sak, sier Aasgaarden.