• Det er forkastelig og ydmykende av kommunen å doble husleien for mennesker som ikke klarer seg selv!

OLAV GARVIK olav.garvik@bt.noArne Sortevik (Frp) er ikke nådig når han kommenterer husleiesjokket som en rekke psykisk utviklingshemmete opplever.— Dette er ydmykelse satt i system, sier Sortevik forarget etter å ha lest Bergens Tidendes reportasje i går. Riv, ruskende galt Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) øker husleien for 58 boliger med inntil hundre prosent, etter innstilling fra Takstnemnda. Arne Sortevik mener at det er riv, ruskende galt å legge markedsvurderinger til grunn for akkurat disse boligene.De er øremerket for mennesker som er ressurssvake og som ikke har alternativer å velge mellom. Blir dobbeltklienter - De har ingen muligheter til å flytte inn i andre boliger, og de kan ikke ivareta sine interesser som boligsøkere på linje med oss andre. Vi gjør dem derfor til dobbeltklienter.Det er med andre ord helt forkastelig å sette opp husleien til såkalt "gjengs" leie, sier han. Trengs ny budsjettpost Det er et bredt flertall i bystyret som har åpnet for denne utviklingen. Men etter Frps oppfatning må mellomlegget mellom kommunens utgifter og det som er rimelig egenbetaling for disse svake gruppene dekkes over egen post i budsjettet, understreker han. - Det er naturlig at kommunen opprettholder en lav leie for disse boligene, og så heller utnytter mulighetene for statlig bostøtte, sier Arne Sortevik.