Demokratenes bystyrerepresentant Kenneth Rasmussen skvatt i stolen da han oppdaget Henning Warloes klimautspill i går.

— I løpet av noen få år vil vi redusere utslippene av CO2 fra kommunens biler med 50 prosent. Etter hvert skal vi bytte ut mange av dagens biler med kjøretøy som kan gå på biodiesel eller bioetanol, proklamerte Warloe.

Men da et liknende forslag var oppe i bystyret 22. mai i fjor, gikk byrådspartiene imot.

— Vi diskuterte luftkvaliteten i Bergen. Jeg kom med elleve konkrete forslag, men de var ikke interessert i disse og gikk imot.

- Til og med på TV 2 Sakspapirene bekrefter historien. Forslag nummer syv - alle kommunale tjenestebiler skal snarest kunne bruke biodrivstoff - er mistenkelig likt Warloes utspill.

Kenneth Rasmussen mener byrådet tar æren for andres forslag.

— Jeg er jo glad for at byrådet er enig i at biodrivstoff er viktig. Men dette er jo ikke deres sak. Byrådet får forslagene, stemmer imot, venter noen måneder, tar dem opp selv og høster æren, som om det er det er deres idé. De får til og med oppslag på TV 2 Nyhetene.

— Hvorfor denne u-svingen, tror du?

— Jeg vet ikke. De var vel ikke klare for nytenkning og hadde ikke satt seg inn i en miljøvennlig tankegang. Kanskje de ikke var klar over omfanget av tjenestebiler. Ikke vet jeg. Men jeg har i grunn bare én ting å si til Henning Warloe: Velkommen etter.

SV og RV var de eneste partiene som støttet forslaget til Demokratene.

- Kommunens 50 prosent monner ikke

Tone E. Salomonsen (SV) i komite for miljø og byutvikling mener byrådet gir etter for press.

— Jeg ser ikke bort fra at byrådet gir etter for et visst press fra regjeringen. Miljøvernministeren har jo signalisert at hun forventer at kommunene reduserer sine utslipp. Sånn sett er det positivt at byrådet i Bergen lytter til den rød-grønne regjeringen, sier hun.

Men SV-representanten er ikke imponert over byrådets øvrige klimapolitikk.

— Det er nokså uinteressant at kommunen reduserer utslippene sine med 50 prosent, når byrådet i sin øvrige politikk legger til rette for økt bilbruk, sier Salomonsen.

Hun sikter til blant annet til åpningen av siste dekket i Klostergarasjen, utsiktene til nytt parkeringsanlegg på Rothaugen og byrådets holdning til transportanalysen for Bergen, som slår fast at biltrafikken vil øke med 50 prosent frem til 2030.

- Husker ikke

Byråd Henning Warloe sitter i dag i budsjettforhandlinger, og kan ikke på stående fot huske Rasmussens forslag.

— Det kommer jo ofte an på hvordan et forslag blir fremmet. Hvis det er ett forslag med veldig mange tiltak i, er det ikke alltid man kan stemme for det selv om en er enig i deler av det, sier Warloe.

Han mener Rasmussens forslag slik det var formulert ikke ville vært realistisk i fjor.

— De fleste dieselbiler kan bruke biodrivstoff. Men hvis en gjør det på de modellene som er vanligst i dag, mister en all garanti på bilen. Det kan vi ikke risikere med kommunens biler. Men vi har sagt at vi vil fase inn biodrivstoff og biler som er tilrettelagt for det. For å gjøre det, må vi tvinge leverandørene av både drivstoff og biler til å levere dette, sier Warloe.

Han synes imidlertid intensjonen bak Rasmussens forslag i fjor er god.

— Men det må gjøres på en litt smart måte, slik at vi kan legge press på leverandørene, sier Warloe.

- Større bevissthet

Byråden innrømmer at han nok er mer opptatt av miljø og klima i dag enn for et knapt år siden.

— Personlig har jeg det siste året tenkt mer og mer på en del av den forskningen som er blitt presentert. Alvoret siger inn hos alle tror jeg. Så gjelder det å se hva vi faktisk kan gjøre, sier Warloe.