Leder Dagfinn Høybråten i Kristelig Folkeparti tar til orde for å sette inn et bredt sammensatt knippe tiltak for å redusere problemet knyttet til organisert tigging og vinningskriminalitet. Det må vurderes både lovmessige og sosialpolitiske tiltak, understreker han.

Statssekretær Terje Moland Pedersen svarte i et intervju med NTB torsdag at lovverket er dekkende, og forbud mot tigging uansett ikke vil løse problemet med vinningskriminalitet. Det får Høybråten til å reagere.

– Regjeringen vrir seg unna et vanskelig problem ved å argumentere mot noe jeg aldri har foreslått. Snarere tvert imot, har jeg tatt til orde for både sosialpolitiske og justispolitiske virkemidler, sier Høybråten til NTB.

Tre områder Han lister opp tre områder, hvor han mener regjeringen må rette innsatsen.

  • Intensivere samarbeidet med land hvor man mistenker at bakmenn organiserer tiggergrupper som kommer til Norge, eksempelvis Romania.
  • Gjennomgå lov— og regelverket, blant annet for å kunne bortvise de mest aggressive tiggerne.
  • Sette inn sosialpolitiske tiltak for å hjelpe fattige som kommer til Norge for å tigge. Disse utgjør i dag en stor del av de Blåkors hjelper på daglig basis.

– Det som har kommer fram om sammenhengen mellom tiggingen og tyveriraidene er bekymringsfullt. Det forsterker inntrykket av at dette er organisert, at noen utnytter svake mennesker som er i en vanskelig situasjon. For meg handler det ikke om å rydde opp i paradegater, men å ta vare på mennesker som blir utnyttet av et kriminelt miljø, sier Høybråten.

Opphevet tiggeforbudet Etter at løsgjengerloven ble opphevet i 2005 har til dels aggressive tiggere fra Øst-Europa vært et stadig tydeligere innslag på gateplan i en rekke byer her i landet. I samme periode har østeuropeere for alvor inntatt norske kriminalstatistikker. Den gruppen som har økt mest de siste årene er rumenere.

Oslo-politiet mener å kunne dokumentere en sammenheng mellom tiggergrupper og vinningskriminalitet. Politimesteren i Rogaland vil på sin side avvise kriminelle rumenere på grensa.

På Notodden i Telemark ser man så alvorlig på innslaget av østeuropeiske tiggere at man har lagt ned totalforbud mot tigging i byen under bluesfestivalen denne helgen.

Hvor er Storberget?

– Nå forventer jeg at justisminister Knut Storberget kommer på banen og engasjerer seg. Dette problemet må løses på en bedre måte enn det som er gjort hittil, sier Høybråten.

I forbindelse med revideringen av straffeloven, foreslo KrF å gi lokale politidistrikter hjemmel til å bortvise aggressive tiggere. Det gikk ikke igjennom.

– Det er tydelig at de som håndhever loven ikke har de nødvendige verktøyene. Denne debatten kom opp i fjor sommer også, og vi har ikke sett noen bedring i situasjonen, påpeker Dagfinn Høybråten.

Også Høyre-leder Erna Solberg ber Storberget rydde opp, blant annet ved å utvide mulighetene til å bortvise aggressive tiggere fra sentrumsgatene. Det kan lett gjøres ved å endre politivedtektene, ifølge Høyre-lederen. Hun mener Storberget har forsømt seg.