– Vi har blant annet sett annonser fra skoler hvor stillingene er lyst ut etter stillingskategorier som utelukker lektorer eller adjunkter med erfaring, sier Stein Frost til Dagbladet. Frost er Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgte for lærerne i den videregående skolen i Oslo.

Oslo kommune bevilger penger til skolene etter hvor mange elever de har. Det tas ikke hensyn til lønnsutgifter til lærerne. En skole kan spare over 100.000 i lønn på å velge den billigste arbeidskraften. En lærer har en begynnerlønn på i overkant av 260.000 kroner, mens en lektor med topplønn skal ha vel 390.000 kroner i årslønn.

Rektor Stein Øgrim ved Foss videregående skole kjenner godt til problemet.

– Det er lett å bli fristet til å velge en billigere lærer, framfor den du mener er dyktigst, sier han til Dagbladet.

Foreløpig har han ikke falt for den fristelsen.

– Vi vil ta kostnaden ved å ansette den beste, sier Øgrim.