Stener Kvinnsland (bildet) karakteriserer saken som «vond og beklagelig», og understreker at det er viktig å ta godt vare på dem som er rammet. Samtidig påpeker han at rapporten ikke slår vitenskapelig fast at det er noen direkte sammenheng mellom krefttilfellene og det aktuelle røntgenutstyret.

— Undersøkelsen viser til en sannsynlighetsvurdering ut fra mange faktorer. Den er ingen dokumentasjon på en sammenheng mellom stråling og kreft. Det er viktig å ha klart for seg, sier Kvinnsland.

Han understreker at kreftformene som er oppdaget på hjerteavdelingen, ikke er av samme type.

Kvinnsland har tidligere arbeidet mye med problemstillinger knyttet til stråling og kreft, og sier han er trygg på det strålevernarbeidet som nå gjøres ved sykehuset.

— Så langt tyder alt på at vi også tidligere har fulgt de retningslinjene som har vært for strålevern. Men vi vil selvsagt gå gjennom alle forhold i denne saken.

At utstyret som undersøkelsen er knyttet til nå er skiftet ut, ble ifølge Kvinnsland ikke gjort fordi sykehuset hadde indikasjoner på at det var noe galt med det.

— Utstyret var rett og slett blitt for gammelt og avleggs, sier Helse Bergen-direktøren.