— Det sterke luktproblemet på grunn av svovelholdige forbindelser som var på tanken som eksploderte i Gulen, har ført til at befolkningen har følt deg kvalm, uvel og fått hodepine. Det er ikke noe som tyder på at dette vil føre til langtidsskader, sier avdelingsdirektør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Ingen ettervirkninger

Sammen med ordføreren og kommunelegen i Gulen har Folkehelseinstituttet på et møte onsdag gått igjennom kommunelegens funn og en grundig spørreundersøkelse av dem som har blitt berørt av utslippet etter eksplosjonen ved Vest Tank sitt anlegg i Gulen.

— Så langt vi kan bedømme, vil ingen få noen ettervirkninger av dette. Men blir det nye luktutslipp, vil det trolig føre til at folk får plager igjen på grunn av den sterke påvirkningen de har vært utsatt for i det siste, sier Alexander til NTB.

Vest Tank holder nå på med å rydde opp svovelforbindelsene som ligger rundt i terrenget i Gulen.

Bekymring og usikkerhet

Ordfører Trude Brosvik i Gulen er fornøyd med utfallet av møtet i dag.

— Det har vært mye bekymring og usikkerhet hos innbyggerne i Gulen, mye av dette ble ryddet vekk i går i forbindelse med Statens Forurensningstilsyns (SFT) funn i det såkalte giftskipet. Det var derfor greit å få en gjennomgang fra Folkehelseinstituttet angående helseplagene i dag, sier Brosvik til NTB.

Folkemøte

Hun håper innbyggerne i Gulen nå kan slå seg til ro med de konklusjonene SFT og Folkehelseinstituttet har kommet med.

— Vi vil prøve å få til et folkemøte neste uke med SFT og Folkehelseinstituttet, slik at folk kan få svar på de tingene de lurer på. Det er et stort informasjonsbehov i kommunen nå, sier Brosvik.

SIRLEG: I dag er det en vanndam der det før 24. mai sto to tanker, som til sammen tok 9000 kubikkmeter. Flere hundre kubikkmeter med oljeslam ble spredd rundt i eksplosjonen.
Silje Katrine Robinson