- Det er grådig viktig å huske at dette er et samfunnsproblem. Vi som politikere har et ansvar for at overfallsvoldtekter ikke skal skje, sier ordførerkandidat i Bergen, Marte Mjøs Persen (Ap).

Det har vært mye fokus på overfallsvoldtektene i Norge i det siste.

I går satte BTs debattredaktør Hilde Sandvik saken kraftig på dagsorden i en kommentar om jentenes eget ansvar.

- Det er viktig å presisere at ansvaret for et overgrep alltid ligger hos overgriperen. Jenter i Bergen skal kunne gå i sommerkjoler og kose seg på byen uten å føle seg utrygge. Men alle skal være opplyste om risikoene det innebærer å drikke seg overstadig beruset, uten at ansvaret plasseres hos jentene selv. Det er aldri et offer som har ansvar for et overgrep, sier Mjøs Persen med henblikk på Sandviks kommentar.

Storbergets strategier

Ap-politikeren var denne uken på et møte i Oslo med andre ordførerkandidater og stortingspolitikere for å diskutere lokale tiltak mot overfallsvoldtektene. Her understreket justisminister Knut Storberget (Ap) at det trengs et samfunnsløft mot voldtekt

- Det var et interessant møte. Stavanger har gjort en veldig god og grundig jobb. De har blant annet samarbeidet med Innvandrerrådet og drevet opplysende arbeid ovenfor menn med innvandrerbakgrunn. De har også drevet med sivil spaning og samarbeidet med media for å oppklare saker. Dette er kjempespennende. Det må til her i Bergen også, mener Marte Mjøs Persen.

Nå ønsker hun å presentere forslaget om en handlingsplan for de andre gruppelederne i bystyret.

- Vi trenger et tverrpolitisk og tverrfaglig samarbeid. Sammen med utelivsbransjen, politiet, drosjenæringen og helsevesenet må vi sette fokus på forebygging og holdningsskapende arbeid.

Underrepresentert

Ap-kollega Pål Hafstad Thorsen ønsker å legge vekt på en en gruppe kvinner han mener er underrepresentert i debatten.

- Dette handler ikke bare om kvinner på byen, om man er beruset eller ikke, utfordrende kledd eller ikke. Mange beveger seg i risikosonen når de skal til og fra jobb, spesielt de som arbeider i helsevesenet. Denne gruppen fremheves ikke nok i debatten, mener han.

Å sette inn vektere i kampen mot voldtektene, som FpU har foreslått, syns Hafstad Thorsen er fullstendig uaktuelt.

- Dette er politikernes og politiets oppgave.

- Dreams må pælmes på dør

Pål Hafstad Thorsen mener voldtekstsdebatten også handler om kvinnesyn generelt.

- Strippeklubben Dreams må pelmes på dør. Den underbygger et usunt og forkvaklet kvinnesyn. Slikt vil vi ikke ha i Bergen kommune, sier Hafstad Thorsen.

Men han er snar med å understreke at han ikke beskylder Dreams for å påvirke byens voldtektsstatistikk.

- Poenget er at kvinner skal oppleve respekt og verdighet i byen vår. Det handler om hvordan byen vår skal være. Alt henger sammen med alt. I sum handler det om at kvinner skal føle seg trygge.

Tall gir tro

Justisminister Knut Storbergets (Ap) rapport om at kriminalitet generelt har gått ned de siste ti årene gir bergenspolitikeren tro.

- Det viser at tiltak mot kriminalitet virker. Det gir meg en tro på at om vi jobber riktig med denne problematikken her i Bergen, slik at vi kan vi få til en nullvisjon, sier Mjøs Persen.

- Å bli utsatt for en voldtekt er ufattelig traumatiserende. En voldtekt er en for mye. Det har store konsekvener for ofrene, men får også ringvirkninger. Mange blir redd. Å ha trygghet er viktig og det er jo noe alle partiene er enige om, avslutter Marte Mjøs Persen.

Si din mening i kommentarfeltet under!