Det hevder tidligere styremedlem Kjell Opseth.

Den tidligere samferdselsministeren satt i styret i det nå avviklede selskapet Vest Tank, da de to avfallstankene gikk i luften i Sløvåg 24. mai i fjor.

Ifølge den tidligere sentrale Ap-toppen ble styret holdt uvitende om eventuelle regelbrudd på anlegget.

— Styret har ikke fått noen informasjon om at selskapet har hatt aktivitet som ligger utenfor selskapets konsesjon. Hadde styret fått slik informasjon, hadde vi aksjonert, sier Opseth til BT.

For en drøy uke siden gikk SFT og Økokrim ut og sa at Vest Tank hadde gitt uriktige opplysninger om innholdet i tankene og at selskapet ikke hadde tillatelse til å lagre eller behandle den typen svovelforbindelser som var på tankene.

— Hadde vi visst at det var det stoffet en håndterte i disse tankene da vi satt i styret, hadde det blitt aksjonert, sier Opseth.