• Jeg var ikke kjent med betingelsene som lånet fra Westfal-Larsen ble gitt på, sier byrådsleder Monica Mæland.

Til tross for det, uttalte hun i en debatt i NRK Hordaland mandag at lånet var gitt på vanlige forretningsmessige vilkår. Dette er ikke riktig, noe som fikk RVs Torstein Dahle til å uttale til Bergens Tidende at Mæland lyver.

Personlig angrep

— Torstein Dahle og Bergens Tidende vet mer om lånebetingelsen enn jeg selv gjør. Det som stinker i denne saken er at Torstein Dahle kan fremsette sine påstander om løgn ved hjelp fra Bergens Tidende. Dette er et personlig angrep på meg.

I debatten i NRK Hordaland i går uttalte Mæland følgende om lånet:

«Det som i sin tid ble gitt var et huslån den gangen partiet kjøpte Høyres Hus. Men det var altså på rene forretningsmessige vilkår med avdrag og renter.»

Mæland var med i arbeidsutvalget i Hordaland Høyre som ga fylkessekretær Roald Onarheim fullmakt til å forhandle frem en låneavtale med Rolf Westfal-Larsen. Renten på lånet var subsidiert. Verdien på denne subsidieringen for Høyre har siden 1997 vært på mellom 250.000 og 300.000 kroner. Mæland sier hun ikke kjente lånevilkårene.

— Tillitsvalgte i Hordaland Høyre og Bergen Høyre har vi ikke visst om betingelsene.

Overrenter

— Hvorfor sier du da til flere medier at lånet ble gitt på forretningsmessig grunnlag?

— Jeg satt i byråd i går og jeg visste bare at Westfal-Larsen hadde orientert om lånet. Det jeg visste om lånet var at det skulle betales renter og avdrag. Jeg trodde i mitt stille sinn at man betalte overrente.

Mæland understreker at det i Hordaland Høyre og Bergen Høyre har vært vanntette skott mellom sekretariatet og de tillitsvalgte når det gjelder hvem som bidrar økonomisk og hvor store bidragene er.

— Det har bare vært fylkessekretæren som visste dette. Det gjør vi for at det ikke skal hefte noen tvil om at man treffer politiske beslutninger på annet enn rent saklige grunner.

Ønsket åpenhet

Mæland sier at hun har gått inn for full åpenhet om de bidrag partiet får, noe som nå er gjort gjeldende for både Bergen Høyre og Hordaland Høyre.

Torstein Dahle tar til etterretning det Mæland uttaler om at hun ikke visste om lånebetingelsene.

— Når Høyre har opptatt et lån fra Westfal-Larsen i stedet for fra en bank eller annen vanlig långiver, burde det være ganske åpenbart at lånet ikke var gitt på vanlige vilkår. Jeg har problemer med å fatte at Monica Mæland ikke forsto dette.

Daværende leder i Hordaland Høyre, Øyvind Halleraker, sier at det kun var han og Roald Onarheim i Høyre som kjente til betingelsene for lånet.

FØLER SEG ANGREPET: - Dette er et personlig angrep på meg, sier Monica Mæland om Torstein Dahles påstand om at hun lyver om sin kunnskap om lånet. <br/>ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG