• Grete Knudsen opptrådte illojalt da hun mot et samlet fylkesparti tok opp saken om ny fregattdokk på Haakonsvern i sentralstyret, sier Eilert Jan Lohne i Arbeiderpartiet.

GUNNAR WIEDERSTRØM

Lohne som i september tar doktorgrad om politikk og etikk, mener fylkespartileder Ranveig Frøiland er feig som ikke kaller Knudsens handlemåte ved dens rette navn. Han uttaler seg på bakgrunn av det Bergens Tidende har skrevet om saken.

Svekker tilliten til Ap

— Jeg har ikke tatt standpunkt til valg av dokk, men Arbeiderpartiet har det. Fylkespartiet har engasjer seg sterkt og entusiastisk, og i forhold til dette er det illojalt å gjøre som Knudsen gjør. Det er ikke noe nytt, det har skjedd mange ganger før og er et typisk eksempel på illojalitet som svekker tilliten til Arbeiderpartiet.

Lohne understreker at Knudsen ikke gjør noe ulovlig. Hun bryter heller ikke noe offentlig etikkprogram. Men Knudsen rolle som konsulent for kjøper av Mjellem & Karlsen, gjør ifølge Lohne dette til et klassisk eksempel på at egeninteressen står mot fellesinteressen.

— Aps organer har gjort et vedtak og hennes økonomiske interesser kommer i konflikt med dette i og med at hun er betalt av en part som har klare interesser av at dokken ikke blir bygget. Hadde dette skjedd i en regjeringskonferanse, eller hadde hun vært stortingsrepresentant, ville saken ha vært en annen. Da ville hun ha fratrådt, ellers ville hun blitt anklaget for inhabilitet.

Burde orientert

— Knudsen vil vel hevde at hennes standpunkt ikke har noe å gjøre med hennes engasjement for kjøperen av M&K?

— Hun kan hevde det, men er det et faktum at hun blir betalt for å gjøre tjenester for konkurrenten, tilsier det at hun fratrer. Men sentralstyret i Arbeiderpartiet er ikke et offentlig organ som er bundet av offentlige etikkregler. Så hun gjør ikke noe galt. Men hun burde ha orientert sentralstyret.

— Illustrerer ikke denne saken behovet for etiske retningslinjer også for partier?

— Det hjelper ikke med etiske retningslinjer så lenge det ikke er en del av partikulturen å slå ned på overtramp. De har ikke en kultur for å kritisere ledende tillitsvalgte som bryter med partiets vedtak.

Fakta/GBM-Partners AS

  • Grete Knudsen og Bengt Martin Olsen stiftet i fjor selskapet GBM-Partners. Olsen er tidligere mangeårig ordfører i Bergen, og har sittet i Aps sentralstyre. Knudsen er tidligere statsråd og stortingsrepresentant og overtok plassen i sentralstyret da Olsen trakk seg.
  • Selskapet skal drive rådgivning overfor næringslivet og det offentlige, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Bengt Martin Olsen er daglig leder for selskapet, Grete Knudsen er styreleder. Aksjekapitalen er 100.000 kroner.