Det blir ingen ny vurdering av kraftutbyggingen i Muradalen i Kvinnherad. Sp-statsråd Terje Riis-Johansen har velsignet Høyre-kuppet fra 2005.

— Olje- og energidepartementet vil ikke foreta noen ny vurdering av den kombinerte utbyggingen av kraftverk og vannverk i Muradalen , skriver Riis-Johansen i et brev til en samlet norsk miljøbevegelse. Dermed setter han trolig endelig punktum for en lang og vond kamp om det omstridte vassdraget i Kvinnherad.

- Han går ikke inn i saken

  • Terje Riis-Johansen viser ringeakt overfor Stortinget gjennom sitt tullete svar på vårt brev. Han går ikke inn i saken, sier Sigurd Vikøren i Informasjonsnemnda for Hattebergvassdraget.

I tre måneder har han og store deler av norsk miljøvernbevegelse ventet på brev fra statsrådene Erik Solheim og Terje Riis-Johansen. De fikk begge det syv sider langere skrivet, der motstanderne argumenterer mot utvidelse av kraftstasjonen i Muradalen. Bare Riis-Johansen har svart.

— Vi har lagt tung dokumentasjon på bordet, som viser at vedtaket den 12. oktober 2005 er i strid med Stortinget sine vedtak, og i strid med Olje- og energidepartementets tidligere vedtak, som ifølge departementet selv ikke kan endres. Loven forbyr det, og Stortinget er enig.

— Slikt kaller jeg ringeakt for Stortinget fra en som er satt til å tjene det.

- Hva nå?

— Vi har jo ennå ikke fått svar fra Miljøverndepartementet, og kan jo håpe at statsråd Erik Solheim jobber steinhardt for å rette opp de feil som er gjort, og gi oss medhold.

— Det er både tragisk og et demokratisk problem når våre øverste forvaltningsorgan oppfører seg som de har gjort i denne saken. Når de ikke kan eller vil svare på de alvorlige påstandene som vi har dokumentert i vårt brev, sier Vikøren

Håpet knust

Det var i sommer en rekke organisasjoner, anført av Informasjonsnemnda for Hattebergvassdraget, skrev et engasjert brev til de to statsrådene Erik Solheim (SV) og Terje Riis-Johansen (Sp).

De ville at miljø- og energiministeren skulle bruke sin makt til å omgjøre tidligere statsråders beslutning om å bygge ut kraftverket. Brevskriverne mente en slik utbygging er klart i strid med Stortingets vedtak.

Svaret fra olje- og energiministeren knuser dette håpet.

- Terje Riis-Johansen viser ringeakt overfor Stortinget gjennom sitt tullete svar på vårt brev. Han går ikke inn i saken, sier Sigurd Vikøren i Informasjonsnemnda for Hattebergvassdraget. ARKIVFOTO: Lars Mæland