— Det er beklagelig at en stengt tunnel får slike konsekvenser. Det viser hvor sårbart veinettet på Vestlandet er. Vi så det samme i vinter, da E16 var stengt ved Stanghelle etter ras. Når omkjøringsmulighetene er begrenset, får slike hendelser dessverre store konsekvenser, sier regionveisjef Helge Eidsnes.

— Må ivareta sikkerheten

Han kan ikke komme med løfter om snarlig åpning av tunnelen.

— Vi forholder oss til det vi sa før helgen, det vil ta omtrent fire uker. Arbeidet pågår for fullt for å få tunnelen åpnet så raskt som mulig, og for at det skal være en trygg og sikker tunnel vi åpner. Skadene er store, og vi må også ivareta sikkerheten til mannskapene inne i tunnelen. Dette står ikke på penger. Det koster det det koster, og vi jobber så raskt som praktisk mulig, sier Eidsnes.

- Hva tenker du om et mulig erstatningskrav?

— Det får vi vurdere hvis det kommer. Tidligere har det ikke vært hjemmel for den type erstatning ved stengte veier. Utover det tror jeg ikke jeg skal gå inn på noen diskusjon om det, sier regionveisjefen.

Møter ordførere og næringsliv

Han vil onsdag møte ordførere og representanter for næringslivet i Voss, Aurland og Lærdal, for å diskutere hvordan en best kan løse situasjonen som er oppstått.

— Der vil vi be om innspill om hvilke behov de har.

Ordførerne i de tre kommunene gikk i forrige uke ut og ba om at det blir satt opp bilferge mellom Gudvangen og Lærdal. Regionveisjefen ser ikke på det som noen optimal løsning. Fergeturen mellom Lærdal og Gudvangen tar om lag tre timer hver vei.

— Det var jo nettopp derfor man bygget tunnel, fordi fergeturen er så lang. Nåværende omkjøring om Vikafjellet tar kortere enn en slik fergeløsning. Så langt har vi heller ikke ledige ferger. Det frigjøres to til helgen når Bruravik-Brimnes legges ned, men så langt har vi ikke funnet det riktig å sette dem inn. Men det er nettopp derfor vi har bedt om dette møtet, for å få dialog med kommunene og næringslivet om det, sier Eidsnes.

- BEKLAGELIG: Regionsveisjef Helge Eidsnes vil møte ordførere og næringsliv i de rammede kommunene. Bildet er tatt mens han var brannsjef i Bergen.
TOR HØVIK