Aadland formidla salet mellom Vemund Nordvik og Broker Eigedom AS.

— Dei store meklarane kjenner marknaden, har løpande kontakt med interesserte kjøparar og brei kontaktflate. For advokatar eller mindre meklarar er det ofte ikkje så enkelt å vurdere kva som er rett pris, seier Aadland.

Heller ikkje Postbanken Eiendomsmegling lyste ut Parkveien 2A for sal offentleg.

— Koplinga mellom kjøpar og seljar kom i stand fordi eg visste at Broker Eigedom var interessert i å kome inn seg inn på bustadmarknaden i Bergen, seier Aadland.