— Her bør politiet se hele historien under ett. Biltilsynet forsøkte å få politiet til å sjekke eleven, men de prioriterte det bort. Da har sensoren og lederen hans gjort sin del av jobben, og bør ikke straffes, sier Strandbakken.

Han understreker at han bare kjenner saken slik BT fremstiller den, og derfor uttaler seg på det grunnlaget.

— Spørsmålet blir om sensoren og sjefen hans opptrådte uaktsomt da de lot kjøretimen begynne. Med det utgangspunkt at de forsøkte å få politiet til å rykke ut, og ikke fikk sin mistanke bekreftet på annen måte, mener jeg de har gjort sitt. Derfor vil det ikke være hensiktsmessig å ta ut tiltale, sier Strandbakken.

— Sensorene sier de ikke har noe regelverk for å hindre en oppkjøring?

— Det er mulig, men de har et selvstendig ansvar i forhold til veitrafikkloven. I denne saken vil det også bli et juridisk spørsmål i forhold til hvem som eier bilen, sier Strandbakken.

Han støtter imidlertid sensorens ønske om å få et eget regelverk. Det vil gjøre jobben deres enklere i fremtiden.

Uansett er saken som nå etterforskes, svært spesiell. Det finnes ikke sammenliknbar rettspraksis.

— Saken er unik i norsk sammenheng, sier Strandbakken.