• Jeg er redd byrådet viser bare halve sannheten når det påstår at de har fått kontroll over sykehjemskøen.

Det hevder Stein Husebø. Tilsynslegen ved Bergen Røde Kors sykehjem tviler på at den reelle sykehjemskøen er blitt særlig kortere det siste året.

Husebø som foran dette valget står på andreplass på Pensjonistpartiets liste, stiller spørsmål om hvorvidt Anne-Grete Strøm-Erichsen og byrådet manipulerer med antallet som står i kø for å pynte på situasjonen.

— Jeg etterlyser kriteriene byrådet stiller for å få tildelt sykehjemsplass i Bergen, sier Husebø.

Foruten en kriterieliste, vil han også arbeide for å få opprettet en uavhengig ankeinstans for brukere som blir avvist i sykehjemskøen.

Blir sykere og sykere

Husebø er internasjonalt anerkjent medisinsk ekspert innen eldremedisin og er også tilknyttet Universitetet i Wien i Østerrike. Der leder han et europeisk forskningsprosjekt innen omsorg og pleie av eldre og gamle i livets sluttfase.

Han understreker at han ikke tviler på at de ansatte i eldreomsorgen i Bergen gjør en stor innsats for å pleie de eldre i Bergen.

— Men i fagmiljøet registrerer vi at de eldre bare de siste årene blir skrøpeligere og sykere når de blir tildelt sykehjemsplass. Dette skjer samtidig som kravet til effektivitet på sykehusene har gjort at liggetiden blir stadig kortere. Nå er gjennomsnittlig liggetid for de eldre 8-10 dager. For et tiår siden var den ofte oppe i tre uker, sier han.

Han påpeker også at dagens sykehjemspasienter i regelen blir innlagt i sykehus for å få behandling for en spesiell diagnose.

— Men eldre mennesker har i regelen flere diagnoser samtidig. En undersøkelse gjort ved Bergen Røde Kors sykehjem viste at beboere hadde gjennomsnitt 6,7 diagnoser hver.

Husebø understreker at det ideelle er at alle eldre kan få bo hjemme så lenge som mulig.

— Det er også forutsetningen som Bergen kommune legger til grunn for sin eldreomsorg. Likevel er det er åpenbart at det i Bergen vil være behov for å bygge ut hundrevis av sykehjemsplasser i de kommende tiår. Dessuten vil det i fremtiden bli behov langt flere korttidsplasser og plasser for demente.

Frivillighetssentraler

Husebø peker på at demografene regner at i løpet av de neste førti årene vil tallet på 80-åringer være fordoblet i Norge. Samtidig vil tallet på 90-åringer tidobles.

— I fagmiljøet regner vi at en fjerdedel av 80-åringene vil ha behov for sykehjemsplass og halvparten av 90-åringene vil ha behov for institusjonsplass døgnet rundt.

Blir Husebø innvalgt i bystyret, vil han også blant annet arbeide for å få opprettet flere frivillighetssentraler i bydelene.

— Det ville lønne seg umiddelbart. Det finnes mange friske pensjonister som mer enn gjerne vil gjøre en innsats for å hjelpe andre, mener sykehjemslegen, som inntil for et halvt år siden var medlem av Venstre. Denne valgperioden møtte han også som vararepresentant for Venstre i bystyret.

— Jeg meldte overgang til Pensjonistpartiet for et halvt år siden. Venstre var ikke tydelig nok i sin eldrepolitikk, sier han.