Tidligere i dag sa terrorforsker Magnus Ranstorp til expressen.se at Norge trolig er blitt hardt økonomisk rammet på grunn av «uteblitt turisme og økte sikkerhetskostnader».

Merete Habberstad i NHO Reiseliv, som har over 2600 medlemsbedrifter, kan ikke gå god for at terrortrusselen har påvirket reiselivet i Norge.

Reisende har ofte kort hukommelse

Merete Habberstad, NHO Reiseliv

Habberstad sier de foreløpig ikke har mottatt «noen alarmerende varsler» fra næringen, etter at terrortrusselen mot Norge ble kjent sist torsdag.

— Det virker som om folk har tatt det med fatning og at det er «business as usual», sier hun til BT.

VANT: - Reisende i dag er vant til at det er en generell terrortrussel, og at den er «overalt». Det er en del av samfunnsutviklingen og den moderne tid, sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør for NHO Reiselivs over 2600 medlemsbedrifter.
NHO Reiseliv

— Voldsomt mange tilreisendeHun var selv til stede under seilskutefestivalen Tall Ships Races i Bergen - og bruker den som eksempel på at turister og andre tilsynelatende tar det med ro oppfører seg som normalt.

Rundt 600.000 besøkte arrangementet fra onsdag til søndag, altså i samme tidsrom som terrortrusselen har vært kjent. Politiet hadde stor sikkerhetsmessig fokus på folkefesten. Til overmål var den store ansamlingen av folk en medvirkende årsak til at luftrommet over Bergen sentrum ble stengt fra lørdag til søndag.

— Likevel var det det voldsomt mange tilreisende under festivalen, og svært stor aktivitet ved hoteller, restauranter og utesteder. Reisende i dag er vant til at det er en generell terrortrussel, og at den er «overalt». Det er en del av samfunnsutviklingen og den moderne tid, sier Habberstad.

— Foreløpig vurdert har ikke terrortrusselen hatt noen umiddelbar effekt på reiselivet i Norge. Om trusselen kan få langtidseffekter, er for tidlig å si. Men erfaringen er at reisende ofte har kort hukommelse på slike ting.

- Anses som trygt land

Habberstad understreker at de konkrete tallenes tale ikke er klar før utpå høsten.

Det er Statistisk Sentralbyrå, SSB, som etter hvert får oversikt over overnattingsdøgn og omsetningstall fra reiselivet.

— Hvis tallene viser en tydelig dropp rundt tidspunktet for terrortrusselen, kan vi selvfølgelig trekke noen slutninger. Men jeg tror Norge anses som et trygt land i utkanten av verden. Det må trolig skje noe konkret før andre assosiasjoner fester seg i bevisstheten til folk.