— Jeg har hatt én telefonsamtale om dette. Friele ringte meg i god tid før det ble kjent og sa at nå hadde han fått Clinton til Bergen. Jeg ga uttrykk for en grunnleggende positiv holdning om at vi kunne støtte dette, sier administrerende direktør i Bergens Tidende, Didrik Munch. Han avviser ikke at støttens eventuelle størrelse ble nevnt i samtalen.

— Det er mulig han sa noe om beløpet. Det husker jeg ikke. Men avtalen var at han skulle sette arrangørene i kontakt med oss.

Det gjorde de. Ifølge Munch stilte Tema Foredrag opp uanmeldt da han ikke var til stede. Møtet ble i stedet holdt med sjefredaktør Einar Hålien.

— Det endte med at vi inngikk en sponsoravtale. Dermed var det dét vi la til grunn at vi skulle bidra med, sier Munch.

Brev fra Friele

Åtte dager før Clinton gikk på talerstolen i Grieghallen, skrev Friele til BT og takket for «aksept» som både administrerende direktør og styreleder hadde gitt til en støtte på 25.000 amerikanske dollar.

— Det var første gang vi mottok noe om dette skriftlig, sier Didrik Munch,

Fire dager senere svarte BT og Munch på henvendelsen.

«I brevet takker du for støtten på 25.000 US Dollar som Bergens Tidende skal ha gitt til arrangementet. Vi har senere hatt kontakt med arrangøren av arrangementet og gjort det klart at vår støtte er/vil bli gitt i form av markedsføring av arrangementet i Bergens Tidende».

Sendte faktura til BT

Seks dager etter at BT skriftlig bestred at de ville støtte Clinton-arrangementet med en kontantsum, skrev ordfører Herman Friele til arrangørene og ga beskjed om at BT skulle faktureres for 150.000 kroner.

— Dette skjønner jeg ikke. Jeg svarte jo da at vi ikke hadde en slik avtale. Likevel skriver han altså ifølge Tema Foredrag til dem 24. mai at vi skal betale denne summen. Det hele virker litt merkelig, sier Munch.

Dagen etter (25. mai) sendte Herman Friele et brev til Bergens Tidende hvor han beklaget BTs holdning i saken.

I brevet refererer Friele til «den avtalte støtte» på 25.000 amerikanske dollar. I brevet til BT skriver ordføreren videre at han finner «det noe urettferdig om vi ikke står felles om de avtaler vi hadde oss imellom. Jeg er av den oppfatning at ”united we stand - united we go” og har dere problemer med dette så ber jeg dere om at det i så fall blir en sak mellom dere og arrangørene».

Faktura i retur

Ordførerens bønn har ikke gjort sterk inntrykk i Krinkelkroken. For uken etter returnerer BT fakturaen fra Tema Foredrag AS med beskjed om at «vi har ingen avtale om å dekke dette beløpet».

— For meg er denne saken ikke veldig komplisert. Friele må tydeligvis ha oppfattet dette på en annen måte. Men jeg kan ikke forstå det. I forhold til det som finnes av dokumentasjon føler jeg at det støtter min oppfatning.

UENIG: BT-direktør Didrik Munch deler ikke Herman Frieles oppfatning av kommunikasjonen mellom ordføreren og mediehuset.