• Vi er full av spørsmål, sier Vibecke Magnus i Hedalm Anebyhus AS avdeling Bergen.

Boligprodusenten fører årlig opp cirka 15 hus i Hordaland. Nå frykter de merbyråkratisering og papirarbeid som følge av den uavhengige bygningskontrollen.

— Den største ulempen får byggherren. Han må betale for en ekstra kontrollør som han ikke engang vet om det er behov for, sier kontorleder Magnus.

Hun stiller spørsmål ved hvem som skal kontrollere utbygger og peker på at det kreves ulik ekspertise både på våtrom, elektronikk og betong.

Den uavhengige kontrollen er som å gi gullkortet til takstmannsbransjen, mener hun.

  • Jeg tenker det sitter mange takstmenn og gnir seg i nevene nå. Hvem andre skal utføre jobben?

Hun er også usikker på hvem som til syvende og sist blir sittende med ansvaret dersom noe er feil på et hus. I dag har byggmestrene ansvarsrett og retter selv opp feil.

— Hvem tar ansvaret dersom kontrolløren har gått god for arbeidet? Han må i så fall ha en gigant forsikring, resonnerer Magnus.