«Avtalene» ble oppdaget da mannen forsøkte å sende dem fra fengselet til Oslo tingrett, i håp om å få en såkalt bekreftelsesdom. Avtalene skal ha blitt skrevet på en datamaskin i fengselet.

Fredag ble han varetektsfengslet for fire uker.

Erstatning for «gal dom»

Mannen som er dømt to ganger for bedrageri og bedrageriforsøk, fastholdt under fengslingsmøtet fredag at avtalene var reelle og at de var signert politijuristen. De over 60 millioner kronene fra Hordaland politidistrikt skulle være erstatning for blant annet:

  • data og annet utstyr som ble ødelagt under politiets beslag hos ham.
  • mellom 400.000 og 500.000 kroner, dels i norske kroner, dels i euro og dollar, som forsvant fra leiligheten hans da han ble pågrepet.
  • tapt arbeidsfortjeneste og omsetning i selskapene hans.
  • uriktig dom for bedrageri og forsøk på bedrageri i Midthordland tingrett.– Kunne neppe lykkes

– En meget spesiell sak siden denne politijuristen var aktor da mannen ble dømt. Juristen er overrasket og betenkt over å ha blitt trukket inn i et slikt bedrageriforsøk, sier Einar Råen til bt.no. Råen er selv politijurist og førte fengslingsmøtet for påtalemakten.

– En politijurist har dessuten ingen mulighet til å binde Staten til å betale ut over 60 millioner kroner i erstatning. Det er helt andre prosedyrer som skal til i slike tilfeller, sier Råen, som mener at forsøket neppe hadde noen sjanse til å lykkes.

Mannen skulle egentlig løslates lørdag, etter å ha sonet ferdig den første dommen. Med varetektsfengslingen håper politiet at mannen kan gå direkte over i soning av dom nummer to og eventuelt nummer tre.

Mannens forsvarer, Egil Jordan, mener at mannen ikke burde vært varetektsfengslet, og påkjærte kjennelsen. – Det er ikke gjentakelsesfare. Dessuten er det urimelig viss han må gå rett på ny soning, sier han og viser til at 24-åringen verken har fått permisjoner eller prøveløslatelse etter totredjedels soning.