– Generelt politianmelder vi alle slike saker. I denne spesifikke saken er de det gjelder mindreårige. Derfor ville vi kontakte både dem og foreldrene og forsøke å strekke ut en hånd til dem. Det handler kun om deres unge alder, sier Åshild Indresøvde, informasjonssjef i Elkjøp Nordic.

Indresøvde mener Elkjøp kom frem til en løsning som ble godt mottatt av foreldrene.

– De var glade for å kunne gjøre opp for seg og unngå politianmeldelse av ungdom som er så unge.

Litt på siden av det normale

– Er dette en vanlig metode hos dere når folk under 18 år?

– Nei. Det kan godt hende vi ikke skulle gjort det, at det ikke var en så god måte som vi trodde. Dette er litt på siden av det normale, men på ingen måte noe vi har gjort for å karre til oss noe vi ikke har krav på.

Indresøvde sier hun ikke kjenner til hvorfor fakturaene mangler referanse eller beregning av merverdiavgift.

– Foreldre har et erstatningsansvar oppad begrenset til 5000 kroner. Har det noe med deres fremgangsmåte å gjøre?

– Nei. Vi kontaktet dem for å høre om de ville gjøre opp for seg. Men vi var helt klare på at om de ikke ville gå med på dette, ville vi politianmelde.

– Foreldrene sier at de oppfatter fremgangsmåten deres om utpressing. Hva er din kommentar til det?

– Det er overhodet ingen utpressing. Vi har tilbudt en løsning. Jeg kan ikke svare på hvorfor de har oppfattet det slik. Hadde vi fått presentert denne typen beskyldninger, ville vi tenkt oss om.

Konfidensielt

– Elkjøp skal ha sagt at dette er snakk om alvorlig organisert kriminalitet. Er det dekkende?

– Dette er en gruppe ungdommer som urettmessig har tatt varer tilsvarende en ganske stor sum.

– Denne summen var først oppgitt til å være 260.000 kroner, men ble siden satt ned til 170.000. Hva skyldes det?

– Jeg vet ikke hva som er summene. Den andre parten har gitt et forslag til en sum og tilbudt seg å dekke inn dette.

– Hvorfor måtte foreldrene skrive under på full konfidensialitet?

– Fra vår side er det i stor grad for å holde fremgangsmåten tilbake, i og med at det er snakk om et så stort svinn. Det er gjort på en slik måte at vi har ønsket å holde det konfidensielt.

Taus varehussjef

– Dere sier dere har store mengder beviser gjennom lang tid. Hvorfor tok det et halvt år før dere tok affære?

– På grunn av sikkerhetsmessige spørsmål på våre varehus vil jeg ikke kommentere det.

– Flere av foreldrene forlanger å få pengene tilbake. Hvordan reagerer dere på det?

– Jeg kjenner ikke til det. Vi må øke vår kjennskap til saken. Dette er en uventet vending. Ingenting er spikret fast i stein, sier Indresøvde.

Varehussjef Remi Michelsen ved Elkjøp Åsane var en av to som møtte foreldrene. Han vil ikke svare på spørsmålene fra BT utover dette:

– Vi har mottatt et brev fra advokaten. Jeg skulle gjerne kommentert saken, men vår interne policy er å ikke kommentere slike saker i media. Vi har en avtale om konfidensialitet med den andre parten, sier Michelsen.