— Flere ansatte på skolen, deriblant SFO-lederen, har opplevd hans væremåte som ubehagelig og truende. Det går både på blikket hans og hans aggressive kroppsholdning. Mange ville ikke møte Ramsland alene, og ba meg om å delta når de skulle snakke med ham, fortalte rektoren.

Ramsland skal ikke ha fremsatt trusler verbalt. Ifølge rektoren følte de ansatte at de ble mer angrepet enn lyttet til i samtaler med 39-åringen.

Ifølge rektor var det aldri noe problem med Ingse Rønnestad. Hun engasjerte seg sterkt, og deltok også som klassekontakt og FAU-medlem.

— Vi hadde langt større problemer med å få far på banen. Blant annet opplevde vi at han ikke stilte på avtalte møter, hvor vi skulle diskutere konkrete tiltak, sa rektoren.

Ramsland selv hevder kontakten var dårlig, fordi han ikke ble holdt informert om aktiviteten ved skolen. Blant annet ba han skolen gi guttene dobbelt sett med kopier og informasjonsskriv, noe han selv hevder ikke ble imøtekommet.

Rektor på skolen kunne også fortelle at det var tegn på at guttene ble utsatt for vold eller voldelige handlinger i hjemmet.

— Ved en anledning kom den eldste på skolen med et rødt øre, og forklarte at far hadde blitt så sint at han hadde tatt tak i øret og vridd rundt. Dette nektet Ramsland for, da jeg spurte ham.