Som BT skrev i går, var den drapssiktede 23-åringen fra Ålesund ennå ikke innkalt til å sone en voldsdom fra januar i år.

Først 17. juli fikk Kriminalomsorgen tilsendt dommen fra politiet, ifølge regiondirektør Per Sigurd Våge. Forsinkelsen skal ha skyldtes at politiet ikke hadde fått forkynt dommen for mannen, og at den dermed ikke var å regne som rettskraftig.

Riksadvokaten krever svar

Riksadvokaten har krevd en redegjørelse fra politiet om hvorfor det tok så lang tid å få iverksatt dommen.

I en pressemelding fra Sunnmøre politidistrikt fredag ettermiddag opplyser politiet at 23-åringen var orientert om dommen, som falt mens han var innlagt til rusbehandling.

— Dommen ble oversendt til den institusjonen mannen oppholdt seg på allerede samme dag som den ble mottatt i Sunnmøre politidistrikt. Brevet som ble sendt dit kom aldri i retur, skriver politiet i pressemeldingen.

For at en dom skal regnes som lovlig forkynt, må imidlertid politiet ha en skriftlig bekreftelse fra den domfelte. Det fikk de ikke fra 23-åringen. De neste månedene prøvde politiet å komme i kontakt med den voldsdømte mannen både på telefon, ved å sende brev, gjennom familie og ved å fysisk lete etter ham, heter det i pressemeldingen.

I fengsel

Først skal politiet ifølge meldingen ha forsøkt å kontakte 23-åringen på telefon i en periode, uten hell.

— Det ble lagt ned et arbeid i å kontakte personer rundt han. Blant annet ble mor til hans daværende kjæreste kontaktet i det hun hadde kjennskap til hans oppholdssted, skriver politidistriktet.

Etter at 23-åringen skrev seg ut fra rusbehandling, startet han i slutten av februar soning av sin forrige dom, fra oktober i fjor. Da ble han dømt til 90 dagers fengsel for vold og trusler.

Ikke innsyn i fengselssystemer

Heller ikke mens han satt i fengsel, klarte politiet å oppnå kontakt med 23-åringen. Siden den forrige dommen gjaldt forhold fra et annet politidistrikt, var ikke politiet på Sunnmøre klar over at han var satt i fengsel.

— Vi har nært samarbeid med politiet om mange ting, men det er ikke åpne dataystemer mellom etatene. Vi får ofte nye dommer fra politiet til forkynning for innsatte som allerede soner. Men dette baserer seg mer på at politiet ofte selv har faktisk kunnskap om at en person sitter i fengsel, og ikke systemutveksling. Så hvis politiet skal sjekke om en person er i fengsel, kreves det en viss grad av aktivitet. Men om en politimann har et tjenestlig behov for det, vil han få svar om han tar kontakt og spør, sier regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen.

DELER IKKE DATA: - Det er ingen åpen flyt i datasystemene mellom Kriminalomsorgen og politiet, men vi har et naturlig samarbeid som er regulert med lover og forskrifter, sier direktør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest.
Tor Høvik

— Ville uansett vært ute i april

I dommen som skulle forkynnes gjensto 14 dager til soning. Ifølge politiet ville det dermed ikke hatt noen innvirkning på drapssaken om 23-åringen hadde fått dommen forkynt mens han allerede satt i fengsel.

— Dersom mannen hadde fått forkynnelsen før endt soning, ville likevel soningen vært avsluttet i april, påpeker de.

I april oppnådde politiet til slutt kontakt med 23-åringen, og dommen ble på ny sendt til stedet han da oppholdt seg, skriver politiet.

— Mannen opplyste da at han nylig hadde sluppet ut fra soning i en annen sak. Mannen mottok brevet, men returnerte ikke forkynningsskjemaet som avtalt, heter det i pressemeldingen.

Reiste ut for å lete

Politiet i Ålesund kontaktet derfor lensmannskontoret i området der han befant seg. De oppsøkte huset han hadde oppholdt seg i, men da viste det seg at mannen ikke lenger var der og opplysninger kunne tilsi at mannen var på vei til Ålesund.

— Mannen ble igjen kontaktet og returnerte etter hvert forkynningsskjema C med underskrift på at han vedtok dommen, skriver de i pressemeldingen.

Riksadvokaten har foreløpig ikke fått gjennomgått politidistriktets beskrivelse av sine forsøk på å få forkynt dommen for 23-åringen, og vil derfor ikke kommentere den ennå.