Et vepsebol av mobbing, rykter, konfliktfylt maktkamp og eksklusjoner. Slik ble Norges Handikapforbund Bergen (NHFB) fremstilt i Bergen tingrett i går.

På tiltalebenken sitter seks tidligere tillitsvalgte, alle tiltalt for grov utroskap mot NHFB. De skal ha utnyttet sine tillitsverv til å overføre en millioneiendom til sitt eget nystiftede handikapforbund.

— Ville gjøre dem gjeldfrie

— Hensikten var å gjøre NHFB gjeldfritt og fri forbundet for det svært mange anså som et problem, sier advokat Aksel Kayser, som forsvarer en av de seks tiltalte.

Aktor Ole Bjørn Mevatne er av en annen oppfatning.

Etter at NHFB kjøpte Kokstadvegen 46 for 10 millioner kroner i 2002 skal sterke konflikter mellom enkeltpersoner og grupper i Handikapforbundet ha oppstått.

I 2004 skjøt konfliktnivået ytterligere fart. Ifølge politiadvokat Mevatne skjedde dette:

25. januar: En rekke medlemmer med sentrale posisjoner i NHFB stiftet et nytt, konkurrerende lag - Handikapforbundet Bergen. Alle de seks tiltalte var involverte. Flere av de tiltalte ble på tross av dette sittende i styret i NHFB.

9. mars: En av de tiltalte sendtebrev til Lotteritilsynet. Der fremgikk det at NHFB hadde opprettet en ny avdeling som skulle overta automatinntektene. De opplyste intet om at det var en ny, uavhengig organisasjon.

Overtok automatinntekter

24. mars : Eiendommen i Kokstadvegen 46 ble overført fra NHFB til den nye organisasjonen. I kontrakten sto det at den nye organisasjonen også skulle overta en avtale med Rikstrygdeverket og Aetat om lønnsstøtte.

30. mars : Da dette ble kjent, ble de involverte kastet ut av både styret og organisasjonen på årsmøtet. Det ble for øvrig skrevet to referat fra møtet.

1. april : En av de tiltalte sa opp NHFBs avtale med dem som driftet forbundets viktig myntautomater, uten fullmakt fra årsmøtet. Den nye organisasjonen fikk så på uriktig grunnlag løyve fra Lotteritilsynet til å drive tre myntautomater.

26. mai : Bergen tingrett avsa kjennelse om at Kokstadvegen 46 og andre eiendeler skulle tilbakeføres til NHFB. Retten karakteriserte salgsavtalen som klanderverdig og illojal.

6. september: Lotteritilsynet inndro automatløyvet til det nye forbundet og viste til at den ble gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger. Da hadde det nye forbundet allerede fått ut 423.000 kroner fra automatene.

- Ikke gjort for å skade

Arild Dyngeland, som forsvarer en av de tiltalte, mener påtalemyndigheten utelukkende fokuserer på at eiendommen ble overdratt. aHahHan mener at årsaken til at overføringen ble foretatt, er kjernen i saken.

— Det som er viktig å sette fokus på er at det ikke ble gjort i vinnings hensikt og heller ikke for å skade. Overføringen ble foretatt som et svar på kritikken man hadde fått for ervervet av eiendommen og driften av den, sier Dyngeland.

Årsaken til at han mener at styret ikke har gått mot forbundets interesser, er blant annet at en takst fra mars 2004, som viser at bygningens verdi var 9,5 millioner kroner. Gjelden som også ble overført til det nye forbundet, var imidlertid over 14 millioner.

NHFB har parallelt med straffesaken gått til sivil erstatningssøksmål mot utbryterne. Erstatningskravet skal være i underkant av to millioner kroner og saken vil bli berammet i etterkant av straffesaken.

SOLID FORSVARSREKKE: Disse fem advokatene skal forsvare de tidligere tillitsvalgte i Norges Handikapforbund mot påstander om grov utroskap. F.v.: Arild Dyngeland, Aksel Kayser, Helge Wesenberg, Einar Råen og Ole Kvelstad. Den sjette forsvareren er Christian Schadenberg Mathiassen.
Sævig, Rune