• Her har det skjedd en feil. Kunden ville fått pengene tilbake hvis han hadde betalt. Det skal stå på fakturaen hva pengene går til og alt det styret der, sier Atle Farbrot Bjørlo, daglig leder i Ambulansestiftelsen.

Han sier at en hjertestarter koster rundt 30.000 kroner. Det pleier de å finansiere ved at 20 bedrifter betaler 1500 kroner i støtte. Hjertestarteren skal gå til et lokalt Røde Kors-lag eller liknende.

— Men vi har ingen kampanje gående i Bergen, så denne butikken burde ikke vært oppringt, slår Bjørlo fast.

Han bekrefter at han er eier både av Ambulansestiftelsen og Bjørlo Consult, som utfører telefonsalget for stiftelsen. Men han synes ikke dette er en betenkelig dobbeltrolle.

— Jeg føler ikke at jeg er inhabil. Vi har en egen daglig leder i Bjørlo Consult som tar seg av alt det daglige.

— Men i Brønnøysundregistrene står du oppført som daglig leder?

— Jeg mener teamledere og sånt. Vi har hele tiden ment at det er best å holde det innen huset. Det blir billigere.

Bjørlo anslår selv at organisasjonen nå har gitt gaver til en verdi av rundt fire millioner kroner. Hvor mye som er samlet inn, vet han ikke. Men han tviler ikke på opplysningene om at det var 10,8 millioner til og med 2004.

— Ingenting er gratis her i verden. Heller ikke veldedighet. Det er alltid noen som er kritiske, sier han.