— Det må mye planlegging til for å få kabalen til å gå opp, sier sykepleier Merete Grov på rehabiliteringsavdelingen på Haukeland.

Hva mener du om kritikken? Si din mening

Har BT vært for ukritisk mot Frøiland ? Si din mening på leserombudets blogg

To sykepleiere triller en seng inn på rom 106. Dobbeltrommet måler 15 kvadratmeter. Her må den mest førlige pasienten ligge innerst. Det er for trangt til at en rullestol kan passere den første sengen.

Langs gangene står opptreningsutstyr og rullestoler lagret. De tre badene fungerer også som lagerlokale.

Trafikkskadede og slagpasienter fordeles på tre dobbeltrom, et firemannsrom og fire enkeltrom. Inn og ut av rom og bad, hele tiden må de ansatte rydde unna og lage plass.

— Det er en tungvint måte å jobbe på. Det sliter på personalet, sier Merete Grov.

Tomt basseng

Mens styreleder i Helse Bergen, Rannveig Frøiland var misfornøyd med oppholdet sitt på Åstveit Helsesenter, er ikke situasjonen noe bedre på sykehuset der hun selv er styreleder.

Frøiland klaget over uverdige forhold med små enkeltrom, upersonlige lokaler og mangel på opptreningsbasseng.

I avdelingen på Nordås har bassenget vært stengt siden i fjor sommer. Da det ble oppdaget lekkasje fra bassenget måtte pasientene på land og bassenget tømmes.

Bedre neste år

I dag er rehabiliteringsvirksomheten fordelt mellom Haukeland og Nordåstunet.

Fra årsskiftet blir begge postene samlet under ett tak på Nordås.

Nordåstunet som ble tatt i bruk tidlig på åttitallet er opprinnelig reist av Handikapforbundet.

— Arkitektonisk og praktisk fungerer huset godt. Nå blir også mange rom pusset opp før avdelingen på Haukeland flytter opp, sier Margit Sørhus, klinikksjef for begge postene

— Her er enkeltrom på 45 kvadratmeter. Alle har egne bad. Det blir noe helt annet enn på Haukeland, sier Sørhus.

Til nå er syv rom ferdig oppusset, ytterligere syv står for tur.

I morgen tar Sørhus imot en befaring som skal ta bassenget i øyesyn i forhold til anbudskrav. Sørhus håper bassenget kan bli satt i stand igjen i løpet av høsten.

Blir bedre

— Det er riktig at det er for trangt og gammeldags på rehabiliteringsposten på Haukeland, sier Ranveig Frøiland Vi venter nå på at Nordåstunet skal moderniseres og bygges om slik at hele rehabiliteringsvirksomheten på sykehuset blir flyttes dit.

  • Men opptreningsbassenget der har jo vært stengt siden i fjor?
  • Det er rett. Men også dette skal settes i stand slik at alle som skal rehabiliteres i helse Bergen får tilfredsstillende behandlingsforhold.

Frøiland peker på at rehabiliteringsvirksomheten er blitt skånet fra omfattende budsjettnedskjæringer.

  • Jeg er ikke i tvil om at vi trenger større bevilgninger til rehabilitering også i Helse Bergen. Når vi fra årsskiftet kommer ut i balanse, er bevilgningen til rehabilitering et av områdene vi må prioritere, sier hun.
TRANGT: Ranveig Frøiland syntes sitt enkeltrom på Åstveit Helsesenter var stusselig. På rehabiliteringsavdelingen der hun selv er styreleder, kommer man ikke inn til den innerste sengen med rullestol.
Silje Katrine Robinson