Du kan sove bort januar, hvile i februar og slappe av i mars. Men i april må alle engasjerte åsabuer være våkne. Da arrangerer gruppen det første store folkemøtet, og håper på å dra i gang både debatt og mulighet til å stille direkte spørsmål til utbyggere og politikere.

Overskrifter

Så langt har aksjonsgruppen samlet seg rundt fire overskrifter, hver av dem med flere underpunkter.

– De fleste er enige om at bydelen vår mangler gode helhetsplaner. Det er en overskrift. Under den kan vi legge ting som å stanse all bygging på dispensasjon, stille strengere estetiske krav til nybygg og et krav om å få på plass infrastruktur, skoler og andre anlegg i takt med nye byggeprosjekter, sier initiativtaker og ildsjel Terje Valen.

Kulturelt midtpunkt

En annen overskrift heter «Et levende bydelssenter». Denne inkluderer å bygge lokk over motorveien, få bilene vekk fra gateplan og lage gatestruktur og grøntområder i sentrumsområdet.

– Vi vil ha parker, lekearealer, gang— og sykkelveier, spisesteder, boliger og fritidstilbud inn i dette området. Først da får vi et levende sentrum! sier en engasjert Valen.

Lokale talenter

Den lille gruppen var innom både Dalaelven, Kulturhuset, bybane, bussterminalen, firefelts motorveier, Arnatunnel og rundkjøringer før Terje valen snudde arket sitt.

– Vi må arrangere et folkemøte, der målet er å vekke åsabuens engasjement rundt disse punktene, sa han.

– Da kan folk selv være med og påvirke bydelens fremtid, sa medlem av bydelsstyret Stig Morten Frøiland (AP).

– Intensjonen er å lage et godt miljø for alle i Åsane, sa Kari Hordvik, og foreslo å invitere lokale talenter til å bidra med kulturelle innslag på folkemøtet.

– Det kan gi en god symboleffekt.

Denne saken er levert av Åsane Tidende.

UNDER REGNBUEN: Åsane trenger et menneskevennlig og fargerikt sentrum, mener (fra venstre): Gunnar Hansen, Stig Morten Frøiland (AP), Gunnar Kjelsvik, Kari Hordvik, Terje Valen (Rødt) og Leif Solvang (SP).
Magne Fonn Hafskor