— Å bli fratatt verdensarvstatusen vil være som å bli tildelt en Oscar for beste film, for så å få beskjed året etter om å levere den tilbake, sier direktør Terje Devold i markedsføringsselskapet Fjord Norge.

Reiselivet har brukt verdensarvstatusen for alt den er verdt i sin markedsføring av Norge i utlandet, og Terje Devold frykter at de planlagte kraftlinjene kan påvirke turistenes valg. En undersøkelse gjort av NHO Reiseliv viste nylig at mellom 10 og 30 prosent av dem som kommer hit til landet, ville ha revurdert sin beslutning om å reise til Norge dersom det blir gjort større inngrep i naturen.

— Det kan bety opptil ni milliarder kroner i tapt omsetning hvert år, sier Devold.

Hvor stor effekt verdensarvstatusen har hatt på tilstrømningen av turister til vestlandsfjordene er vanskelig å kvantifisere. Fra 2005 til 2006 økte imidlertid tallet på utenlandske turister til regionen med 12 prosent - betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. I år forventes nesten like stor vekst.

— De fire vestlandsfylkene står nå for 90 prosent av veksten i utenlandsmarkedet, forteller Terje Devold.

Bergens Tidende/Aftenposten