Hans kollega i Hordaland Reiseliv, Bjørn Myhren, er enig. De to reiselivsaktørene mener det er viktig å utvikle nye reiselivsprodukter og attraksjoner som kan trekke store turistgrupper til Norge.

Både Ovesen og Myhren synes at forslaget fra reiselivsdirektør Ole Warberg om å flytte Gamle Bergen fra Sandviken til Koengen er et spennende utspill. Warberg ønsker å bygge ut en svær 1800-tallsby på Koengen med både museum, boliger, lysthus, brostein, gamle butikker og samlingsplasser.

— Neste steg bør bli å lage en analyse og forprosjekt for å avklare hva en historisk bydel på Koengen vil innebære, og eventuelt hvordan det kan finansieres og gjennomføres, sier Myhren.

Ringvirkninger

— Norge som turistland er avhengig av at det stadig utvikles nye produkter. Reiselivssjefen og hans medarbeidere i Bergen vet best hva som er mulig å realisere av dette utspillet. En fremtidig turistattraksjon, der man kombinerer flytting av Gamle Bergen med å skape noe helt nytt, blir utvilsomt en godbit. En ny og stor attraksjon i Bergen vil få positive virkninger for både Vestlandet og den norske turistnæringen som helhet, tror Ovesen.

Han sier at utenlandske turister tradisjonelt har vært mest opptatt av å få med seg naturopplevelser nå de velger Norge.

— Men nå ser vi at den vakre norske naturen ikke er nok lenger. Fremtidens utenlandske turist vil oppleve det genuine og lære noe nytt.

Ovesen mener at det finnes nok av investorer som ønsker å satse penger på nye reiselivsprodukter. Norsk Reiseliv er en svær næring med 135.000 medarbeidere og en brutto omsetning på 75 milliarder i året. Dette er interessant også for investorer.

- Koengen en utfordring

Bjørn Myhren i Hordaland Reiseliv sier at historiske turistattraksjoner i gamle bymiljøer er en stor suksess i flere andre byer. Dubrovnik er et eksempel, der man har skapt et unikt turistmiljø med historiske attraksjoner, butikker, boliger, overnattingsmuligheter og restauranter innenfor de gamle bymurene.

— Det er en stor utfordring å få til noe liknende på det historiske området som Koengen representerer. Vi har heller ikke vært flinke nok til å utnytte Bergen som trebyen, mener Myhren.