I en skriftlig redegjørelse, står det følgende:

«I den såkalte «tomtesalgssaken» på Askøy har partene i minnelighet avtalt at tomten tilbakeføres til den umyndiggjorte kvinnen som tidligere eide tomten, uten erkjennelse av rettslig ansvar for noen av partene.

Nytt erstatningskrav

Mannen som for seks år siden kjøpte eiendommen gjennom overformynderiet i Askøy, sier at han på kjøpstidspunktet ikke visste at eierens nærmeste familie var uvitende om salget.

— Vår familie har i alle år hatt et nært og godt forhold til kvinnen, og jeg håper på denne måten å ha gitt mitt bidrag til å ta bort belastningen på alle de involverte som denne saken har medført.»

Før forhandlingene om denne avtalen startet, så sendte kvinnens verge, advokat Paal-Henrich Berle, brev til Askøy overformynderi. I dette brevet krevde han en langt høyere erstatning enn de 160.000 kvinnen fikk fra Askøy kommune i fjor.

Opp mot en mill.

Kommunens beregning baserte seg på differansen mellom kjøpesum og antatt markedsverdi da tomten ble solgt i 2000.

Berle vil ikke kommentere brevet, men etter det BT får opplyst argumenterte han for at dagens markedsverdi burde være utgangspunkt for beregning av erstatning.

Det ville gitt et helt annet beløp på erstatningen, trolig mellom 700.000 og en million kroner.