På Bergen Røde Kors sykehjem er de skeptiske til endringene. — Bruken av tvang vil øke, sier avdelingsoverlege Bettina Husebø.

Også pasientene på sykehjemmene er kritiske. - La politikerne prøve hvordan det er å væte sengen, sier en 88 år gammel sykehjemsbeboer.

Det nye systemet for å søke på sykehjemsplasser innebærer at alle skal få ja eller nei med en gang de søker. Ventelisten blir fjernet - men det er ikke opprettet nye plasser for å ta imot alle som tidligere ville havnet på venteliste. Antallet avslag vil dermed øke.

— Dette er skremmende. Det er fortsatt stor mangel på sykehjemsplasser i Bergen. Problemet fjernes ikke, det blir bare skjult, sier Liv Røssland, gruppeleder for Frps bystyregruppe.

- Dårligere kontroll

Ifølge Røssland det blir et kjempeproblem for politikerne at de ikke lenger vil kunne se gapet mellom antall plasser og antall pasienter.

— Dette er en gavepakke til byrådet, som ønsker å legge ned 129 sykehjemsplasser. Vi vil ikke lenger kunne slå i bordet med en liste som viser hvor skrikende stort behovet for nye sykehjemsplasser er, og det bekymrer meg stort.

Røssland tror tilbudet til pasienter og pårørende vil bli dårligere.

— Det var problemer med ventelisteordningen, særlig fordi det var få ankemuligheter. Men det blir ikke noe bedre når folk får avslag i stedet, før kunne i det minste de som sto på ventelisten vise til at de var blitt innvilget sykehjemsplass.

Kritiserer byrådet

Frp er ikke det eneste partiet som reagerer. Også Høyre, SV, RV og Pensjonistpartiet er kritiske til den nye ordningen.

— Jeg skjønner ikke hensikten. Det blir ikke flere sykehjemsplasser av at man fjerner ventelisten, sier Ragnhild Hedemann, gruppeleder for SVs bystyregruppe.

Hun kritiserer også byrådet for ikke å ha gitt bystyret beskjed om endringen.

Høyre kaller vedtaket for en fallitterklæring.

— I stedet for å løse problemet, fjerner man ventelisten. Det å skape flere plasser må være målet, sier Martin Smith-Sivertsen, som forlanger at saken får full politisk behandling.

- Listen vil bli lagt høyere

RVs Torstein Dahle tror ordningen vil føre til at listen for å komme inn på sykehjem blir lagt høyere.

— Når flere får avslag, vil grensen for å få plass heves, og det er fullstendig uakseptabelt, sier Dahle.

Han mener den gamle ventelisteordningen var atskillig bedre.

— Når Fylkeslegen påpekte at folk ikke skulle stå på en slik liste, var det fordi de skulle rett inn på en plass i stedet. Det var mye bedre å ha en ulovlig liste som viste som viste hvordan Bergen kommune på en ulovlig måte nektet folk den behandlingen de skulle hatt, sier Dahle.

Frank W. Hansen i mener byrådet feier sykehjemsproblemet under teppet.

— Vi er nødt til å ha oversikt over køen. Dette er politisk manipulasjon fra byrådets side, sier Hansen.

Venstre er det eneste opposisjonspartiet som ønsker ordningen velkommen.

— Det er uverdig at folk står i kø, og bedre å sette inn ressurser på andre tiltak. Førsteinntrykket av omleggingen er positiv, sier bystyremedlem Hans-Carl Tveit.