— Jeg ble mobbet på arbeidsplassen. Det skjedde etter at jeg helt uten grunn var beskyldt for seksuelle overgrep mot en eldre, kvinnelig beboer på det forrige sykehjemmet jeg hadde jobbet, sier Thore Kristiansen til Bergens Tidende. Saken starter i dag i Bergen tingrett.

Kristiansen, som er utdanner psykiatrisk hjelpepleier, begynte i 1988 på et kommunalt sykehjem i Bergen.

— I mai i 1991 begynte problemene. Da ble jeg beskyldt for å ha forgrepet meg seksuelt mot en eldre, kvinnelig beboer ved sykehjemmet, forteller Kristiansen.

Kristiansen ble umiddelbart suspendert fra stillingen.

— Jeg ble ikke trodd da jeg bedyret min var uskyld. Påkjenningen var brutal. Ikke minst var det vondt å bli skjøvet ut i kulden mens jeg visste at jeg var uskyldig, sier han.

«Ble dobbeltsjekket»

Saken ble anmeldt til politiet, men henlagt med den konklusjon at intet straffbart forhold var funnet sted, forteller han. Et år etterpå inngikk han forlik med Bergen kommune.

— I forliket heter det «Bergen kommune erkjenner at forholdene slik de er opplyst ikke burde ha medført avskjedigelse av Kristiansen.» Kommunen tilbød meg deretter jobb på et annet sykehjem og jeg tok imot tilbudet, forteller Kristiansen.

Men Kristiansen mener han nå var stemplet som sedelighetsforbryter, og at stemplet forfulgte ham.

— Arbeidsoppgavene jeg gjorde ble dobbeltsjekket. Arbeidslederne og kollegaene mine oppførte seg slik at jeg følte meg mobbet. Slik jeg ser det, er dette en gjenspeiling av de urette beskyldningene om seksuelle overgrep. Etter et år var jeg psykisk nedbrutt og måtte ta mange og lange sykemeldinger. Og jeg var plutselig uten den faste stillingen på sykehjemmet. Om jeg sa meg opp eller ble sagt opp, skal retten nå ta stilling til. Jeg følte ubehaget så sterkt at jeg en stund flyttet fra Bergen og skiftet navn, sier den tidligere hjelpepleieren.

Kristiansen begynte å søke jobber ha han hadde kommet seg på beina igjen, både i Bergen kommune og i nabokommunene.

— Men til tross for at det var og er stor mangel på slik arbeidskraft, fikk jeg ikke fast jobb, bare noen strøjobber som ekstravakt. Jeg ga opp yrket mitt og har gått uten lønnet arbeid i 10 år. De siste årene har jeg levd på sosialtrygd, sier Thore Kristiansen.

— Hva håper du å oppnå med å gå til rettssak mot Bergen kommune?

— Jeg håper en gang for alle å få bli kvitt stempelet som seksuell overgriper og få full oppreisning. Dernest håper jeg å få erstatning for inntektene jeg har tapt. Kravet er på 600.000 kroner, sier Kristiansen.

Kristiansens prosessfullmektig, Sverre Eskeland, sier til BT at han vil hevde at kommunen ikke har oppfylt forliket om at Kristiansen skulle få tilbake jobben Og Eskeland mener at saken ikke er foreldet.

— I desember i fjor fikk Kristiansen medisinsk dokumentasjon på at han har tatt skade av det han har vært utsatt for. Diagnosen er invalidiserende angsttilstand. Først nå når slik dokumentasjon foreligger, mener vi det er grunnlag for å reise sak og at foreldelsesfristen dermed ikke er overskredet, sier Sverre Eskeland.

«Kjenner ikke saken igjen»

Bergen kommune nekter å ha noe som helst erstatningsansvar overfor Thore Kristiansen.

— Vi kjenner oss ikke igjen i hans beskrivelser av saken. Vårt syn er at Kristiansen ikke har vært utsatt for mobbing, sier advokat Tor Strand, som er Bergen kommunes prosessfullmektige.

Han vil derfor legge ned påstand om full frifinnelse for kommunen i retten i dag. Strand ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i pressen før etter rettsforhandlingene, men bekrefter at det ikke har vært noen form for tilnærming mellom partene i tiden før rettssaken.

Bergen kommune vil trolig vurdere å be tingretten avvise kravet, fordi de mener saken kan være foreldet.

TIL SAK: Thore Kristiansen vil ha oppreisning fra Bergen kommune.<p/>FOTO: HELGE SUNDE