— På hvilken måte vil det ramme publikum? - Det er alltid et dilemma å svare på slikt. Vi vil ikke skremme folk unødig. Men de siste årenes trend med mindre volds- og vinningsforbrytelser og høyere oppklaringsprosent vil snu dersom vi ikke får større ressurser, sier han. Enkelte kostbare saker, som etterforskningen av Åsane-drapet, har vært utgiftsbomber for bergenspolitiet i år. Bøe peker videre på at Bergen politidistrikt ser ut til å tape en million kroner på at refusjonen av sykepenger fra Folketrygden blir mindre enn Justisdepartementet la til grunn for bevilgningen. - Vi skjuler nøden ved å holde stillinger ledige. Ledelse bør i stedet sørge for å synliggjøre problemene.