MARIT HOLM

Det antyder Ole Daniel Virkesdal, hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere (FO) i Bergen kommune.

— Det som nå foreslås, er et svik mot sosialklientene. Vi i FO i Bergen vil vurdere å ta kontakt med forbundet sentralt over pinsen for å få en juridisk vurdering på om vi kan pålegge våre medlemmer å nekte å utføre reduksjonen i sosialhjelpsatsene - ut fra et etisk hensyn, sier Virkesdal til BT. Han kan ikke skjønne hvordan sosialtjenesten skal klare å kutte de kostnadene som byrådet foreslår.

— Hvis vi skal redusere sosialhjelpsatsene til strøm og husleie, må vi gi mer i ren nødhjelp. Brukerne av sosialhjelp klarer seg ikke med mindre penger enn de har i dag, understreker Ole Daniel Virkesdal.

— Å redusere sosialhjelpsatsene kan muligens gjøre at budsjettet blir bedre på papiret, men i praksis må vi bare gi mer penger til andre tiltak. Jeg synes det er uhørt at byrådet legger opp til å ta fra de aller svakeste. Dette kommer vi ikke til å finne oss i, sier Virkesdal.

Han viser til at det nettopp er laget en melding om sosialhjelpen, som skal behandles i bystyret 24. juni.

— Denne meldingen går på tvers av det byrådet nå foreslår. Her konkluderes det med at man må styrke sosialtjenesten, slik at brukerne kan få hjelp til å komme seg videre, sier Virkesdal.