• Nå har vi endelig fått oppmerksomhet rundt barnefattigdommen i Bergen, og så kommer dette, sier Bente Simonsen, styreleder i Robin Hood-huset og pådriver i Aksjonskomiteen mot sosial nød.

— En enslig forsørger vil miste 1000 kroner i måneden hvis dette går gjennom i bystyret, sier hun.

I mange år har hun kjempet for å få økt sosialhjelpsatsene, og hun mener politikerne bør være stolte over at de ligger på et høyere nivå her enn i Oslo. Men nå foreslår altså byrådet å gå ned på Oslo-nivå.

— Disse kuttene rammer først og fremst barn, eldre og syke.

Også bostøtte skal reduseres

— Minstepensjonister i kommunale boliger vil nå få enda mindre å rutte med. Dette er helt forkastelig, sier hun.

Bente Simonsen lover å ta opp kampen mot kuttene, i samarbeid med Fellesorganisasjonen.