Behøver Haukeland sykehus et nytt navn? Hva bør sykehuset i så fall hete? Klikk lenke i høyre marg og delta i debatten!

— Haukeland Sykehus er annerledes enn vanlige bedrifter og produktmerker. Derfor skal man ha svært gode argumenter for å endre et så innarbeidet navn.

Knut Egil Wang

Det sier 1. amanuensis Magne Supphellen ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Han-delshøyskole (NHH). Supphellen, som har undervist og forsket på merkevareledelse over en tiårsperiode.

— Glamorøse triks har jeg ingen tror på. Dersom Haukeland Sykehus bestemmer seg for å skifte navn, må det foreligge en reell endring for brukerne, mener Supphellen.

Krever flere hoder

Ved siden av jobben ved NHH, har Supphellen ved flere anledninger vært hyret inn som konsulent av selskaper som vurderer å skifte navn på bedriften eller produkter.

For å få en person à la Supphellen med på omdøpingprosessen, må et selskap ut med 1500 kroner - i timen. Forutsetningen er at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag. Det vil blant annet si en undersøkelse om hvordan kundene opplever selskap, og hvordan forholdet er mellom de ansatte og ledelsen.

— I et prosjekt som Haukeland Sykehus vurderer, ville jeg fått gjort mye på et par ukers tid. Regningen for Supphellen alene kommet opp i over 110 000 kroner, forutsatt at en arbeidsuke består av 37,5 timer.

— Dessuten kreves det flere hoder for å være kreative, understreker Supphellen.

Navn ikke nok

Et godt navn er heller ikke nok.

— Navnet er knapt halve jobben. Utgifter for å skifte ut skilt, trykke opp nye konvolutter, produsere nye uniformer og eventuelle informasjonsbrosjyrer og annonser kommer i tillegg, påpeker Supphellen.

Totalpris for nytt navn blir i hvert fall ikke billig, anslår NHH-eksperten.