Byrådet har foreslått å legge ned Bekkjarkrokane fordi de mener at den ligger i et område med god barnehagedekning.

— Grunnen til at vi ønsker å legge ned denne barnehagen er sammensatt, men den viktigste er at Åsane har en overkapasitet av barnehageplasser, sier skolebyråd Harald Victor Hove (H).

Denne kapasiteten trenger kommunen ifølge Hove i andre bydeler, og da særlig i Årstad, Bergenhus og Laksevåg.

— Det er dyrt å la barnehageplasser stå tomme, når plassen trengs andre steder, sier han.

— Vi er lei oss for at byrådet vil avikle driften, sier styrer Sissel Nummedal til BA.

VIL LEGGE NED: Skolebyråd Harald Hove (H) går inn for å legge ned Bekkjarkrokane barnehage.
ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Barna vil få fortrinnsrett til nye barnehageplasser, mens de åtte ansatte vil få tilbud om andre stillinger i kommunen.— Det er en veldig god barnehage, derfor er det så dumt hvis den må legges ned, sier Jorunn Findal i barnehagens foreldreutvalg, som har datteren sin i barnehagen.

- Skader valgfriheten vår

Findal forteller at personalet er dyktig og stabilt, og at barnehagen er liten og oversiktlig.

— Dette er veldig bra og skaper trygghet for barna, sier hun.

Findal synes at nedleggelsen av barnehagen vil skade foreldrenes valgfrihet.

— Vi er jo mange foreldre som har valgt nettopp den barnehagen fordi den er bra. Kommunen kan ikke garantere at vi får plass i en annen kommunal barnehage. Da kan barna risikere å bli flyttet til en kjempestor, privat barnehage, sier Findal.

— Nå vil vi jobbe på alt vi kan for å se om vi klarer å stoppe dette.

Alt håp ikke ute

Kommunen har hatt høringsrunde og møte med foreldrene.

— Jeg forstår selvfølgelig at foreldrene har lyst til å beholde barnehagen sin, sier Hove.

Han forteller at foreldrene har kommet med konstruktive forslag til endringer i barnehagen.

— Vi mener likevel at hensynet til å få brukt kapasiteten fra Åsane andre steder veier tyngre, sier Hove.

Siden det er første gang Bergen kommune skal legge ned en kommunal barnehage, ville byrådet at saken skulle tas opp i bystyret også.

— Vi vil være sikre på at alt går riktig for seg. Selv om vi mener barnehagen bør legges ned, kan det hende bystyret kommer til en annen konklusjon, sier Hove.

Dermed kan foreldrene i Bekkjarviken barnehage ennå ha mulighet til å påvirke utfallet.