— Hvis jeg holder meg frisk og de ønsker å ha meg, blir jeg til jeg er 70, sier Hellem.

Ved Odontologisk institutt ved Universitetet i Bergen innebærer ikke seniorpolitikk å bli kvitt de eldre. Tvert imot.

For skulle Hellem få problemer med å behandle pasienter på sine eldre dager, vil han likevel være en viktig ressurs.

De neste ti årene går nemlig 40 prosent av de tilsatte ved Odontologisk fakultet av for aldersgrensen.

— Når så mange går av, sliter vi med å rekruttere nok nye, sier instituttstyrer Kristin Klock.

Instituttet jobber for å overbevise unge studenter om at forskning kan være et alternativ for dem. I dag kan ferdig utdannede tannleger nærmest velge og vrake i godt betalte jobber. Og universitetet kan tilby en usikker tilværelse med årevis i midlertidige stillinger.

For få stillinger etter endt doktorgrad er det største problemet.

— Vi prøver å stimulere interessen for forskning tidlig i studiene, og tilbyr blant annet sommerstipend for studenter. I fire uker får de lønn for å forske, sier Kristin Klock.

— Vi har fått rekruttert tannleger til stipendiatstillinger, og ser at satsingene våre gir resultater, sier Kristin Klock.

ELDST OG YNGST: Sølve Hellem (66) er en av eldste og Kristin Klock (42) en av de yngste vitenskapelig ansatte ved Odontologisk institutt. <br/>Foto. GIDSKE STARK