– Bergen tomteselskap eier dette gårdsområdet på vegne av kommunen, forteller Iversen.

– For to år siden fikk vi beskjed fra fylkesmannen om at tomteselskapet ikke lenger ville få konsesjon for å drive gården.

Samarbeid

Byråd Iversen hadde da et møte med Ole Bakkebø ved fylkesmannens landbruksavdeling, der det ble sett på mulighetene både for å gjøre området tilgjengelig for almennheten og å sikre den gamle bygningsmassen. Deretter etablerte hun et samarbeidsprosjekt mellom byrådsavdelingen, Grønn etat, planavdelingen og Bergen tomteselskap. Sistnevnte mener hun fortjener ekstra honnør for at de har engasjert seg så sterkt i dette restaurerings— og utviklingsarbeidet.

– Dette er en sak som til og med direktør i Bergen tomteselskap Asbjørn Algerøy engasjerer seg i, så her er det topptung forankring.

Gård for alle

Målsettingen har vært å finne ut hvordan vi kan gjøre dette til et unikt område, sier Iversen, og ser for seg både besøksgård, leirskoleaktiviteter og annet på området - gjerne i samarbeid med skoler og psykisk helsevern.

– Dette skal bli en gård for alle i stedet for en gård til forfall, sier hun, og mener at hele området ligger som en naturlig overgangssone og buffer mellom boligbebyggelsen og det flotte turterrenget.

– Vi skal ansette en person nå som skal ha ansvaret for landbruksplanen vår, sier hun.

– Vedkommende vil bli en viktig ressurs for oss i dette arbeidet.

– Er det vanlig at det offentlige driver slike steder?

– Dette blir et pilotprosjekt, sier hun, og sammenligner det med gårdsparken i Fana - som nå er under etablering.

Perler

– Personlig har jeg stor interesse både av gårdsdrift og vestnorske byggetradisjoner, sier byråden, som har mellomfag i byggeskikk og arkitekturhistorie.

– Jeg har spesielt studert langhusene på gårdene i Nordhordland med steinsatte vegger, brakekledning og en arkitektur som tok klima og naturforhold på alvor. Dette er perler som vi må ta vare på, avslutter hun, og lover et større informasjonsmøte i bydelen i forbindelse med utarbeiding av skjøtselsplanen for gårdene på Almås.

UTSIKT: De nedlagte fjellgårdene ligger praktfullt til, med utsikt mot Osterøy og Sørfjorden.
Magne Fonn Hafskor
ALMÅSGÅRDENE: - Jeg har holdt på i halvtannet år med å sikre denne spennende delen av det gamle Åsane, sier Lisbeth Iversen, her med vårt oppslag om forfallet på de gamle Almåsgårdene.
Magne Fonn Hafskor
HASTER MED RESTAURERING: ¿ Forfallet går fort når det først er begynt, sa tidligere byggmester Ingolf Tuft (74) til Åsane Tidende under en befaring på Almåsgårdene i mars.
Magne Fonn Hafskor