HILDE KRISTIN STRAND

— Folk er lite begeistret, sier Terje Mikkelsen, leder i Krohnegården Miljøforening.

Mikkelsen forteller at beboerne i området ikke har nøyaktige tall å vise til, men de har merket økt trafikk etter at det ble satt søkelys på svakhetene ved Løvstakktunnelen - og tunnelulykkene.

Bussen tar hele veien

BT er med Mikkelsen på tur fra Melkeplassen, om Krohnegården mot Bønes. Veien er smal, og når bussen snegler seg forbi oss er det ikke mye plass til overs.

— Flere ganger har det vært like før jeg er blitt påkjørt, sier Bjørn Reidar Karlsen. Han pleier å gå tur i området.

Ifølge Mikkelsen er det to negative følger av den økte trafikken. For det første er det økt fare for ulykker, og for det andre fører flere biler med seg mer forurensning.

— Dette området må bevares, sier Mikkelsen, og forteller om de mange som går tur i området og om et yrende dyreliv. Han er ikke spesielt glad for det nye idrettsanlegget som skal komme. Det vil ifølge miljøforeningslederen føre til enda større trafikk i området.

Dersom man velger denne veien kan man komme seg til Danmarks plass uten å betale bompenger. Det tror Mikkelsen kan være en av grunnene til at flere velger vekk tunnelen.

Unngår bompenger

Det tror Statens vegvesen også.

Vegvesenet har ikke nye tall som viser økning i trafikken over Melkeplassen de siste årene. Fra 1998 til 2000 økte trafikken med om lag fire prosent i året, noe som er normalt sammenliknet med resten av Bergen. Førstekonsulent Mahmoud Ebrahimi i Statens vegvesen tror trafikken kan ha økt noe tilsvarende de siste årene, men sier trafikkøkningen kan være noe høyere på grunn av dyrere bompenger. Tunnelarbeid kan også være en grunn til at folk velger alternative veier.

Senioringeniør Tor Høyland i Statens vegvesen tror også innføringen av autopass gjør at færre velger tunnelen, men sier han ikke har grunnlag for å si noe sikkert.

Trafikken i Løvstakktunnelen økte prosentvis mindre enn i de andre store tunnelene i bergensområdet i årene fra 1997 til 2000. Ifølge Høyland kan det være flere grunner til dette.

— Veinettet kan være mettet allerede, slik at folk velger andre ruter for å unngå kø om morgenen. I tillegg er det en kjent sak at det finnes folk som føler ubehag i tunneler, sier Høyland.

<b>SMALT:</b> Det er ikke mye plass igjen når bussen skal forbi på veien mellom Krohnegården og Bønes. Terje Mikkelsen, leder i Krohnegården Miljøforening, er ikke glad for den økte trafikken i området.
ØRJAN DEISZ