Skolen har kontaktet kommunen for å høre hva de mener.

– Selv om det er direktoratet og departementet som avgjør, er det viktig for oss at kommunen stiller seg positiv, sier rektor Martin Ruud ved Danielsen ungdomsskole til avisen VestNytt.

Søknaden til direktoratet vil bli sendt i løpet av dette året.

– Grunnen til at vi vil søke om å få utvidet virksomheten vår, er at mange foreldre etterspør et tilbud på barnetrinnet, sier Martin Ruud.

Planen er at de nye lokalene for barnetrinnet skal ligge i nærheten av ungdommsskolen i Straume Idrettspark.